Uitbreiding aanbod tests, nieuwe normen RSP en opinies over digitale diagnostiek

In dit proTEST:
  • Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test beschikbaar
  • Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ
  • Toekomst van proctored digitale diagnostiek op afstand

Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test

Uitbreiding testaanbod voor cognitieve communicatieproblemen

Metrisquare biedt tests voor logopedische diagnostiek bij kind en jeugd, volwassenen en ouderen. Het aanbod wordt uitgebreid met de CELF-5-NL. Daarnaast zijn er communicatievriendelijke testen voor mensen met afasie en dysfagie beschikbaar.

Digitaal afnemen en scoren van de CELF-5-NL
De CELF-5-NL is een individueel af te nemen instrument voor de identificatie, diagnose en follow-up van taal- en communicatiestoornissen bij kinderen en adolescenten in een leeftijd van 5-18 jaar. De CELF-5-NL is uitgegeven door Pearson Clinical en bevat herziene subsets waar nodig inhoudelijk aangepast. De CELF-5-NL bevat nieuwe up-to-date normen en is beschikbaar voor digitale afname via DigiDiag. De paper-and-pencil versie kan gescoord worden in het Roermond Score Programma.

Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ

Lars de Vroege et al. ontwikkelden nieuwe normen voor de BVAQ onder 974 proefpersonen

De Bermond-Vorst Alexithymie Questionaire is in 2001 ontwikkeld door Bob Bermond en Harrie Vorst om alexithymie te meten. Deze vragenlijst bevat vijf subschalen: emotionaliseren, fantaseren, verbaliseren, identificeren en analyseren welke ook geacht worden op een hogere dimensie van alexithymie te scoren, namelijk affectieve en cognitieve alexithymie.

Eerder validatie-onderzoek is voornamelijk onder grote groepen studenten verricht. Recent validatie-onderzoek naar de BVAQ onder 974 mensen uit de algemene Nederlandse populatie (De Vroege et al., 2018) wees uit dat deze hogere dimensies niet gerepliceerd konden worden. Om deze reden wordt geadviseerd om de vijf eerder genoemde subschalen te gebruiken ten behoeve van diagnostiek naar alexithymie.

De normen uit de studie van De Vroege et al. (2018) zijn verwerkt in het Roermond Score Programma en zijn vanaf december 2020 beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van deze test. Zelf nieuwe normen voor digitale scoring aanleveren? Dat kan. Deze bouwen wij gratis in.

remote_testing

Toekomst van proctored digitale diagnostiek
Opinies over het begeleid afnemen van neuropsychologische tests op afstand

Sinds de maatregelen omtrent COVID-19 zijn er nieuwe uitdagingen in de psychodiagnostiek. Bij Metrisquare hebben we diverse verzoeken gekregen tot het aanbieden van neuropsychologische tests die op afstand, begeleid kunnen worden afgenomen. Om interesse en gebruik te kaderen vroegen we potentiële gebruikers uit de gezondsheidszorg naar hun opinie middels zes korte vragen.

De vragenlijst is verspreid via social media en heeft zowel GZ- en klinisch psychologen bereikt als basispsychologen en psychodiagnostisch werkers.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft (69,0%) aangeeft dat hun organisatie open staat voor nieuwe oplossingen in psychodiagnostiek in tijden van Covid-19. 12,0% van de respondenten laat het antwoord in het midden. 19,0% geeft aan dat hun organisatie minder of niet open staat voor zulke oplossingen.

De door respondenten beoogde toepassing van het het systeem voor het aanbieden van tests op afstand is verdeeld:

remote_testing

63,4% van de respondenten reageert neutraal of zegt open te staan voor het inzetten van het product ook al is er maar beperkt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. 36,6% heeft er op die manier weinig tot geen vertrouwen in.

Deze manier van testafname inzetten wanneer er geen beperkende maatregelen meer gelden?
Op de vraag of gebruikers het product nog zouden inzetten na de Covid-19 crisis waren meerdere antwoorden mogelijk. De mogelijkheid het product in te zetten wanneer een cliënt dit prettig vindt krijgt 50% van de stemmen, bijvoorbeeld omdat de cliënt op de gewenste dag niet naar locatie zou kunnen komen of om welke andere (niet Covid-19 gerelateerde) reden dan ook.

Van de 42 respondenten was 59,5% basispsycholoog of psychodiagnostisch medewerker en 40,5% GZ-psycholoog of Klinisch (neuro-)psycholoog.

Graag de vragen nog eens lezen? Dat kan via deze link. Benieuwd naar de volledige resultaten? Neem contact met ons op. Graag zelf (uitgebreid) reageren over dit onderwerp? Dat kan volledig anoniem via deze link.

Nieuwe intelligentietest, testontwikkeling in bijzondere tijden en het proces achter een testbatterij

In dit proTEST:
  • Digitale afname Raven’s 2
  • Testontwikkeling bij Metrisquare
  • DiaNAH testbatterij: screenen op visuele perceptiestoornissen
raven2

Afname en scoring Raven’s 2 via Metrisquare

Nieuwe non-verbale intelligentietest: Raven’s 2 beschikbaar via Metrisquare

De Raven’s 2, uitgegeven door Pearson Clinical, is een non-verbale intelligentietest. Dit gebeurt door middel van het invullen van progressieve matrijzen.

De Raven’s 2 is een volledige herziening van de reeks van Raven’s Progressive Matrices, waaronder Raven’s Standard Progressive Matrices (SPM), Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM) en Raven’s Advanced Progressive Matrices (APM). Om de complexiteit van de test te verminderen zijn de SPM, CPM en APM in de Raven’s 2 gecombineerd tot één testbatterij met nieuwe items en nieuwe normen.

Digitaal testen via het DigiDiag testsysteem
Pearson heeft een licentie verleend aan Metrisquare voor het aanbieden van deze test. De test kan worden ingezet door psychologen, psychodiagnostici en logopedisten. De Raven’s 2 kan worden afgenomen via het DigiDiag testsysteem van Metrisquare. DigiDiag biedt de test aan via de webbrowser.

Paper-and-pencil afname
Het scoren van de paper-and-pencil versie van de test kan via het Roermond Score Programma (RSP). Met de inbouw van de scoring voor de Raven’s 2 wordt het pakket met intelligentietests, zoals WISC-V, WAIS-IV en eerdere versies van de Raven’s, uitgebreid. 

Testontwikkeling in bijzondere tijden

Metrisquare als moderne uitgeverij van digitale psychologische tests

Een ontwikkelde test die voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek is vaak nog niet geschikt voor een klinische setting. Meestal wordt zo’n test ontwikkeld in de vorm van een experiment via een systeem dat daarvoor geschikt is. Hiermee wordt onderzocht of de test meet wat deze pretendeert te meten en er ontstaat een krachtig, evidence based instrument.

De test komt vaak niet verder dan het lab van een hogeschool of universiteit. Dat kan komen door beperkingen in de ICT infrastructuur van een zorginstelling, maar ook door een gebrek aan gebruikersgemak. Bovendien is er vaak nog geen mooie rapportage. Van valorisatie komt het dus vaak niet en de kans om een mooi, nieuw en goed instrument klinisch in te zetten gaat verloren, terwijl dit juist wel vaak een criterium is voor het verkrijgen van subsidie.

Een nieuwe test: van onderzoek tot praktijk
Metrisquare biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een test of het digitaliseren van een test. Wanneer het nieuwe instrument al in vroege fase met de grafische testontwikkelmodule van Metrisquare wordt gebouwd, kan de test direct worden gebruikt voor het onderzoek. Met DigiDiag kun je namelijk zowel wetenschappelijke als klinische rapporten genereren. Daarnaast is het mogelijk om een nieuwe test die reeds in een systeem van een derde partij is ontwikkeld, om te zetten naar de Metrisquare software. De test kan dan klinisch worden ingezet.

Werving van proefpersonen in tijden van COVID-19
Vanwege beperkende maatregelen is het moeilijker geworden om proefpersonen te vinden en een test bij hen af te nemen. In veel gevallen is het niet meer mogelijk om de proefpersoon te vragen naar een testlocatie te komen. Metrisquare heeft hier een oplossing voor. De tests in onze systemen kunnen namelijk ook op afstand aangeboden worden. Op deze manier kan de verzameling van nieuwe normen en het valideren van nieuwe tests volop doorgaan. 

Moderne uitgeverij met meer voordelen
Metrisquare is dus ook te zien als een moderne uitgeverij, met de volgende voordelen ten opzichte van een klassieke uitgever:

  • Behoud van auteursrechten: zelf bepalen of en met wie je de test deelt
  • De test werkt op alle moderne media: ook op smartphone, tablet of via webbrowser
  • Geen zorgen over ICT-infrastructuur en distributie van de test

Lees eventueel ook in het volgende artikel over een concreet voorbeeld van de ontwikkeling van zo’n testbatterij.

Ontwikkeling testbatterij voor visuele perceptiestoornissen na NAH
Interview met Stefanie de Vries, MSc

Vandaag de dag is de DiaNAH testbatterij geïmplementeerd bij een groot aantal revalidatiecentra van Koninklijke Visio. Met deze testbatterij, samengesteld en gedigitaliseerd tussen 2013 en 2015, screent Visio patiënten met niet-aangeboren hersenletsel op visuele perceptiestoornissen.

In het interview (te lezen via deze link) vertelt Stefanie uitgebreid over de samenwerking met Metrisquare en de ontwikkeling van de testbatterij.

”De toegankelijkheid van Metrisquare wordt niet snel vergeten: ‘Alle aantekeningen werden goed opgepakt. Er was dikwijls tijd voor overleg om tussentijds het een en ander af te stemmen; dat was wel zo efficiënt.’ ”