Kwalificatie neuropsychologische testscores, positionering producten Metrisquare en scoren ANDI normen

Kwalificatie neuropsychologische testscores, positionering producten Metrisquare en scoren ANDI normen

Uniforme kwalificatie psychologische testscores
(Hendriks et al., 2020)

Uniformiteit in de kwalitatieve beschrijving van scores op prestatietaken

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

De volgende tests werden in het artikel besproken:
Er is al langere tijd behoefte aan (inter)nationale overeenstemming in hoe scores op neuropsychologische tests geclassificeerd zouden moeten worden. In 2018 heeft de American Academy of Clinical Neuropsychology (AACN) een voorstel gedaan voor een dergelijke classificatie voor de tests waarvan de scores normaal of niet-normaal verdeeld zijn.

Marc Hendriks, Bart Mol en Roy Kessels hebben deze aanbeveling vertaald naar een voorstel voor de Nederlandse praktijk. Dit voorstel is dit jaar gepubliceerd in een artikel met daarin uniforme, kwalitatieve beschrijvingen van scores op cognitieve prestatietaken. De publicatie is te vinden in het 3e nummer van 2020 van het Tijdschrift voor Neuropsychologie.

Deze ontwikkeling past goed binnen ons streven naar uniformiteit rondom het afnemen, invoeren, scoren en rapporteren van psychologische tests. Dit draagt bij aan heldere communicatie binnen én buiten het vakgebied. De nieuwe classificatie is nu al beschikbaar in het Roermond Score Programma.

uniforme_kwalificatie_psychologische_testscores

Vernieuwd inlogscherm metrisquare.net
Verbeterde look & feel aansluitend op een nieuwe propositie 

Een platform faciliteren voor wetenschappers en clinici in de psychologische testdiagnostiek. Dat is de drijvende kracht van Metrisquare. In de afgelopen 12 jaar zijn er veel tests en producten ontwikkeld en in gebruik genomen bij ziekenhuizen, ggz-instellingen en revalidatiecentra.

Eén van de vernieuwingen in het kader van professionalisering is het gerestylede inlogscherm voor metrisquare.net. Dit platform is oorspronkelijk bedoeld als plek waar clinici en wetenschappers tests kunnen gebruiken voor onderzoek of tests kunnen ontwikkelen. Deze kunnen ze vrijblijvend met elkaar delen. Als organisatie heeft Metrisquare veel te danken aan haar community. Het is namelijk zo dat veel van deze testontwikkelingen een weg hebben gevonden naar de klinische praktijk.

Metrisquare bestaat in mei 12,5 jaar. In het kader van dit jubileum communiceren we een nieuwe positionering die beter aansluit bij onze gebruikers. Op het nieuwe inlogscherm van de community kun je direct lezen wat de community inhoud en wat je met het platform kunt.

Het platform behoudt zijn oorspronkelijke waarde en functionaliteit. Andere ontwikkelingen die komend jaar op de planning staan zullen nog aangekondigd worden. Metrisquare gaat nu nog een stap verder in de professionalisering voor de klinische praktijk. In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan de vernieuwde functionaliteiten voor clinici.

Integreren ANDI scoring voor neuropsychologie? 

Ook graag tests scoren met ANDI normen? Laat het ons weten!

ANDI-Norms (Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure) biedt neuropsychologen de mogelijkheid om online de test-data van patiënten multivariaat te toetsen aan een grote en unieke database met normgegevens. Hiermee kun je – beter dan tot nu toe mogelijk is – diagnostische vragen beantwoorden, en de effecten van behandelingen beoordelen. Hier lees je meer over ANDI: https://andi.nl/over-andi/

Het is technisch mogelijk om de scoring van onze systemen te koppelen met ANDI. We willen graag onderzoeken of we hiermee onze doelgroep nog beter kunnen ondersteunen.

Ben je gebruiker van DigiDiag en/of RSP?
Zo ja, start bij vraag 1. Zo nee, ga door naar vraag 2.

1. Bij welk systeem zou je het interessant vinden om te scoren via ANDI? 
(Klik op de link om direct te stemmen)

RSP (Roermond Score Programma)
DigiDiag testsysteem
Dit is voor mij niet relevant/interessant

2. Draagt een koppeling van ANDI met onze systemen bij aan besluitvorming over het gebruik van onze systemen?
(Klik op de link om direct te stemmen)

Ja
Nee

Reageren waarom wel of niet? Geef een reply op deze e-mail!
Hier lees je meer over de ANDI normen van de Universiteit van Amsterdam.