15 Woorden Leertaak WLT-A/V

De 15 Woorden Leertaak auditief en visueel (WLT-A/V) test het vermogen om zowel auditieve als visuele informatie te verwerken.

15 Woorden Leertaak Auditief / Visueel

U

Evalueren van cognitieve flexibiliteit, verwerkingssnelheid en selectieve aandacht

24 – 81 jaar

j

Neuropsychologische test

Nederlandstalig

Auteurs: Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J.

p

Jaar van uitgave: 2006

Digitaal afnemen in DigiDiag

De Word Learning Task (WLT) is een geheugentaak die ontworpen is om verschillende aspecten van het geheugen en het leervermogen bij deelnemers te beoordelen.

Tijdens de test worden 15 woorden 5 keer aangeboden. Na het aanbieden van de 15 woorden wordt steeds aan de proefpersoon gevraagd de woorden te reproduceren. Na 20 minuten volgt een recall: de proefpersoon moet opnieuw proberen zoveel mogelijk woorden uit het geheugen te reproduceren. Op deze manier wordt het lange termijn geheugen gemeten. Vervolgens wordt aan de proefpersoon gevraagd uit een lijst van 30 woorden, de 15 eerder aangeboden woorden te herkennen.

Het onderzoek naar de validiteit van de digitale afname van de WLT A/V werd uitgevoerd door Schreurs et al. (2017), met 72 deelnemers geworven uit geheugenklinieken van MUMC en AMC, hoofdzakelijk patiënten met geheugenklachten. Het onderzoek ondersteunt de validiteit van geautomatiseerde beoordelingen in een populatie van patiënten van geheugenklinieken.

Bij vergelijking van de prestaties tussen de papier-en-potlood en digitale afname zijn geen significante verschillen op de cognitieve taken gevonden.

Toepassing in Metrisquare

Met DigiDiag kan de WLT A/V digitaal worden afgenomen. Het programma berekent automatisch de score volgens de juiste normen en levert een gedetailleerd rapport.

Deze test is door Metrisquare B.V. te Sittard vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze test is auteursrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is niet toegestaan. Aan de uitkomsten van de test kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronnen

Schreurs, S., in de Braek, D., Vaessen, B., van Twillert, B., Rozendaal, N., Stapert, S., & Ponds, R. (2016). Tap into the future: Computerized cognitive assessment in a memory clinic. The Clinical Neuropsychologist.

Stroop Kleur Woord test (SCWT)

De Stroop Kleur Woord Test meet cognitieve controle en verwerkingssnelheid door de kleur van woorden te benoemen, waarbij kleuren en woorden conflicteren.

The Stroop Color-Word Test

U

Evalueren van cognitieve flexibiliteit, verwerkingssnelheid en selectieve aandacht

24 – 81 jaar

j

Neuropsychologische test

Nederlandstalig

Auteurs: Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J.

p

Jaar van uitgave: 2006

Digitaal afnemen in DigiDiag

Met de Stroop Kleur Woord Test (SCWT) kan gemeten worden meten hoe snel en nauwkeurig iemand reageert op stimuli die conflicterende informatie bevatten, zoals het benoemen van de kleur van de inkt waarin een woord is geschreven in plaats van het lezen van het woord zelf. De test kan inzicht geven in de executieve functies en het vermogen van een persoon om cognitieve conflicten op te lossen.

De test bestaat uit drie kaarten. De eerste kaart dient als meetinstrument voor psychomotorische snelheid en aandacht, waarbij de proefpersoon hardop woorden in verschillende kleuren moet voorlezen. Op de tweede kaart staan gekleurde blokken, en de proefpersoon moet de kleur van elk blok hardop benoemen. De derde kaart, de kleurwoordenkaart, toont woorden die in een andere kleur zijn gedrukt dan het geschreven woord zelf. Het doel hierbij is dat de proefpersoon de automatische respons onderdrukt: inhibitie.

Volgens Franzen, Tishelman, Sharp en Friedman (1987) heeft deze test een hoge test-hertest betrouwbaarheid (r= .83 voor de woordenkaart, r= .74 voor de kleurkaart, r= .67 voor de kleurwoordenkaart).

De normgegevens voor de Stroop Color-Word Test (SCWT) omvatten een grote steekproef van 1,856 cognitief gescreende, gezonde Nederlandstalige deelnemers in de leeftijd van 24 tot 81 jaar. De normatieve gegevens zijn gestratificeerd op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau om een nauwkeurige vergelijking mogelijk te maken. Het onderzoek naar de validiteit van de digitale afname van de CST werd uitgevoerd door Schreurs et al. (2017), met 72 deelnemers geworven uit geheugenklinieken van MUMC en AMC, hoofdzakelijk patiënten met geheugenklachten. onderzoek ondersteunt de validiteit van geautomatiseerde beoordelingen in een populatie van patiënten van geheugenklinieken.

Bij vergelijking van de prestaties tussen de papier-en-potlood en digitale afname zijn geen significante verschillen op de cognitieve taken gevonden.

Toepassing in Metrisquare

Met DigiDiag kan de SCWT digitaal worden afgenomen. Het programma berekent automatisch de score volgens de juiste normen en levert een gedetailleerd rapport.

Deze test is door Metrisquare B.V. te Sittard vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze test is auteursrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is niet toegestaan. Aan de uitkomsten van de test kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronnen

Schreurs, S., in de Braek, D., Vaessen, B., van Twillert, B., Rozendaal, N., Stapert, S., & Ponds, R. (2016). Tap into the future: Computerized cognitive assessment in a memory clinic. The Clinical Neuropsychologist.

Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J. (2006). The Stroop Color-Word Test: Influence of Age, Sex, and Education; and Normative Data for a Large Sample Across the Adult Age Range.  Assessment, 12(1), 62-79. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1073191105283427 

Concept Shifting Test (CST)

De CST (Concept Shifting Test) meet cognitieve flexibiliteit en executieve functies voor neuropsychologische evaluaties en onderzoek.

Concept Shifting Test

U

Evalueren van cognitieve flexibiliteit door het vermogen te meten om tussen verschillende taken of concepten te schakelen

24 – 81 jaar

j

Neuropsychologische test

Nederlandstalig

Auteurs: Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J.

p

Jaar van uitgave: 2006

Digitaal afnemen in DigiDiag

De Concept Shifting Test (CST) beoordeelt het vermogen van deelnemers om te schakelen tussen verschillende sets stimuli en concepten door stimuli in numerieke, alfabetische of afwisselende volgorde te doorstrepen. De CST biedt een gestandaardiseerde maat voor concept shifting en executieve functies, vrij van invloeden zoals psychomotorische vaardigheden of alfabetkennis, die interpretatie van andere neuropsychologische tests kunnen bemoeilijken.

In het eerste item (CST Cijfers) wordt aan de proefpersoon gevraagd om in de juiste volgorde genummerde cirkels door te strepen. In het tweede item (CST Letters) moet de proefpersoon cirkels met letters door strepen. In het derde item (CST Shift) moet de proefpersoon weer cirkels doorstrepen, maar deze keer steeds afwisselend tussen letters en cijfers. Met dit derde item kan de cognitieve flexibiliteit gemeten worden. Vervolgens, in de laatste twee items, moet de proefpersoon zo snel mogelijk lege cirkels door strepen. Met de daarmee gemiddelde tijden kan de motorische snelheid berekend worden.

De CST werd toegepast binnen de Maastricht Aging Study (MAAS), waarin 1.856 cognitief intacte deelnemers werden onderzocht, waarvan uiteindelijk gegevens van 1.794 deelnemers werden geanalyseerd na uitsluiting van ongeschikte cases. Deelnemers werden geclassificeerd naar onderwijsniveau (laag, middel, hoog), met gemiddelde jaren onderwijs van respectievelijk 8,60, 11,41 en 15,25 jaar. Het onderzoek naar de validiteit van de digitale afname van de CST werd uitgevoerd door Schreurs et al. (2017), met 72 deelnemers geworven uit geheugenklinieken van MUMC en AMC, hoofdzakelijk patiënten met geheugenklachten. onderzoek ondersteunt de validiteit van geautomatiseerde beoordelingen in een populatie van patiënten van geheugenklinieken.

Bij vergelijking van de prestaties tussen de papier-en-potlood en digitale afname zijn geen significante verschillen op de cognitieve taken gevonden.

Toepassing in Metrisquare

Met DigiDiag kan de CST digitaal worden afgenomen. Het programma berekent automatisch de score volgens de juiste normen en levert een gedetailleerd rapport.

Deze test is door Metrisquare B.V. te Sittard vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze test is auteursrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is niet toegestaan. Aan de uitkomsten van de test kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronnen

Schreurs, S., in de Braek, D., Vaessen, B., van Twillert, B., Rozendaal, N., Stapert, S., & Ponds, R. (2016). Tap into the future: Computerized cognitive assessment in a memory clinic. The Clinical Neuropsychologist.

Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J. (2006). The Concept Shifting Test: Adult normative data. Psychological Assessment, 18(4), 424–432. https://doi.org/10.1037/1040-3590.18.4.424