Coronaproof testen in de ggz: Cognitieve screening via een internet-verbinding

Coronaproof testen in de ggz: Cognitieve screening via een internet-verbinding

Niet eerder was het mogelijk om via één platform in split screen (neuro-) psychologische tests begeleid op afstand af te nemen. De Metrisquare Guided Remote Screener for Cognition (MGRS-C) neemt cognitieve functietests af bij cliënten via een beveiligde internetverbinding. Een ontwikkeling die onder andere bijdraagt aan de continuïteitsregeling van de ggz. De screener kan vanaf 15 september worden ingezet in de ggz en medische psychologie.

Ten tijde van een tweede Coronagolf kan de screener worden ingezet om in te schatten welke cliënten uitgebreid (neuropsychologisch) onderzoek nodig hebben en voor welke dat misschien minder dringend is. De screening kan dan begeleid op afstand worden afgenomen via het zogeheten DigiDiag testsysteem. De proefleider ziet het scherm van de cliënt en observeert deze bovendien via een videoverbinding bij een cliënt thuis of een huisartsenpraktijk i.p.v. In een ziekenhuis of een ggz-instelling.

De screening is géén vervanging voor face-to-face afname maar biedt een hulpmiddel als noodoplossing.

Gebruik van klassieke tests in een remote jasje

Voor de cliënt gebeurt alles digitaal en is er geen gebruik van paper-and-pencil tests. De cliënt wordt op eigen locatie via een e-mail uitgenodigd. Dit gebeurt doormiddel van een link met anonieme code naar de beveiligde website van het DigiDiagweb  testsysteem.  Via zijn eigen computer neemt de cliënt de tests af en wordt hij geobserveerd via een videoverbinding.

De cliënt krijgt op diens eigen scherm stimuli te zien en kan zelfstandig responsen geven. De proefleider ziet real-time de acties van de cliënt op zijn eigen proefleiderscherm. Data worden automatisch en veilig opgeslagen zodat er eenvoudig rapporten van gemaakt kunnen worden. Welke tests er in zitten is te vinden op de website van Metrisquare: https://metrisquare.nl/projecten/remote-testing.

 

Wetenschappelijk onderzoek naar digitaal testen

Metrisquare produceert de gedigitaliseerde testen in overleg met zowel wetenschappelijke partners als clinici, maar ook met ICT-specialisten uit de zorg. Met haar oplossingen beoogt de organisatie zo veel mogelijk clinici digitaal te ondersteunen in hun psychodiagnostiek. 
De MGRS-C is 15 september klaar voor gebruik en kan worden aangevraagd via contact@digidiag.nl. Digitalisering van remote testing/screening vraagt altijd om verder wetenschappelijk onderzoek. Bij interesse voor clinical trails, normonderzoek en validiteitstudies is ieder uitgenodigd die hieraan zou willen meewerken. Contact opnemen kan via www.metrisquare.com/contact.

Gepubliceerd op 5 augustus 2020

Basismeting cognitie topvoetballers PSV ter preventie van hersenletsel

Basismeting cognitie topvoetballers PSV ter preventie van hersenletsel

Twee weken nadat het EK eigenlijk zijn laatste wedstrijd zou hebben gehad, laten selectiespelers van PSV zich medisch testen. Onderdeel hiervan is ook de voorbereiding op een incidentele toekomstige hersenschudding.

Klinisch neuropsycholoog Marc Hendriks, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, voert een basismeting uit bij selectiespelers via een neuropsychologische testbatterij op een iPad. Wanneer een speler een hersenschudding oploopt kan er met deze tests een hermeting worden gedaan. De prestaties bij deze hermeting worden vergeleken met de resultaten van de basismeting om hiermee een beeld te vormen van eventueel hersenletsel.

 

Testbatterij voor hersenletsel bij topsport

Het meten gebeurt door middel van de Metrisquare Cognitive Testbattery for Concussion (MCTC). Dit is een digitale neuropsychologische testbatterij. De MCTC bestaat uit een serie van negen neuropsychologische tests die digitaal op een iPad Pro worden afgenomen.

Meten van Olympische topsporters

De testbatterij is breed inzetbaar en beperkt zich niet tot voetbal. De MCTC wordt ook ingezet tijdens de Olympische Spelen die volgend jaar plaatsvinden. Om tijdens de Spelen optimaal gebruik te maken van de testbatterij moet er vooraf getest worden, net als bij de voetballers. Bijzondere uitdaging is hierbij dat de spelers zich verspreid over de hele wereld bevinden terwijl de neuropsycholoog op een andere locatie is. Hierin biedt de MCTC een oplossing: de tests kunnen begeleid op afstand afgenomen worden via een internetverbinding. De neuropsycholoog kan in real-time meekijken terwijl de sporters de tests uitvoeren, duizenden kilometers verderop.

Digitaliseren neuropsychologisch assessment

De digitale neuropsychologische testbatterij is door Metrisquare BV ontwikkeld in nauwe samenwerking met Marc Hendriks. Metrisquare is gespecialiseerd in oplossingen voor digitale psychodiagnostiek. Metrisquare biedt naast de MCTC diverse neuropsychologische tests aan via een tablet. De organisatie zet zich in om psychodiagnostiek digitaal zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk te maken, maar daarbij de voordelen van klassieke papieren tests te behouden. De systemen van Metrisquare voor (neuro-)psychologische tests worden in diverse revalidatiecentra in Nederland en Vlaanderen dagelijks gebruikt.

Bij interesse in digitaal neuropsychologisch assessment kun je contact opnemen.

 

Ryan Thomas, PSV-1 en klinisch neuropsycholoog Marc Hendriks tijdens de afname van de MCTC.
Beeld: PSV

Gepubliceerd op 24 juli 2020

Digitaal testen op afstand haalbaar?

Binnenkort beschikbaar: remote testen via DigiDiagweb

Nu de behoefte voor testen op afstand stijgt, krijgen we suggesties binnen over testen die mogelijk daarvoor geschikt zijn. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de inzetbaarheid voor dit zogenaamde remote testen.

Welke testen ervoor beschikbaar zijn gemaakt, komen binnenkort online. Als er in de tussentijd suggesties zijn over geschikte testen kun je deze mailen naar contact@digidiag.nl 

Het testen gebeurt via een internetverbinding, daarbij maakt het dus niet uit of de proefpersoon aan de andere kant van de ruimte zit of thuis is.

Er komt een split-screen principe; de test wordt door de proefleider bestuurd en de cliënt wordt uitgenodigd via een link met anonieme code naar deze beveiligde website. De cliënt krijgt hier stimuli te zien en kan zelfstandig responsen geven. De proefleider ziet deze real-time. Data worden automatisch en veilig opgeslagen zodat er eenvoudig rapporten van gemaakt kunnen worden.

Voor meer informatie over remote testen kun je contact opnemen.

Visualisatie beschikbare test DigiDiagweb

Sport: Testonderzoek met Marc Hendriks

Studenten Marc Hendriks starten onderzoek voor tests voor professionele sporters.

Tot onze grote eer zijn Anne Wilms en Ben Vaessen in maart 2020 gestart met werken aan de testbatterij waarmee sporters snel en effectief gescreend kunnen worden op eventuele concussie, bijvoorbeeld na een val of stoot op het hoofd.

Na heel wat denk- en ontwikkelwerk met Marc maken we vandaag kennis met drie studenten die het onderzoek naar de tests voortzetten. De tests zijn voor professionele sporters ontwikkeld en we verwachten dat we onze dataset van gezonde proefpersonen snel uit kunnen breiden: op de universiteit immers geen te kort aan proefpersonen in de betreffende leeftijdscategorie. 

Onderzoek naar normering en validatie van tests voor sportgerelateerd hersenletsel. Wil je mee werken met dit of vergelijkbaar onderzoek? Of wil je meer weten over de tests?

Bel of mail ons! of 085 130 67 62

Nora Kolbe (links), Lukas Weinert, (linksboven), Anne Wilms (rechtsboven), Angus Ritz Rahman (rechts).

GGZ Breburg 100% over naar Cloud

De wens om over te stappen naar SaaS oplossingen (Software as a Service) in de cloud is bij veel zorginstellingen een groot vraagstuk.

Al in 2016 (!) kwam vanuit GGz Breburg het verzoek om met RSPscore cloud-based te gaan werken. Psychologen van GGz Breburg die RSPscore gebruikten zagen voor hun psychodiagnostiek echter geen mogelijkheid om over te stappen naar de cloud zonder ons systeem. Ze vertrouwden immers al ruim tien jaar op dit programme en wilden deze applicatie niet verliezen.

Het klassieke RSPscore maakt namelijk gebruik van functionaliteit in Excel die in de gekozen cloud-versies van Office niet beschikbaar is. We zijn toen met de ICT-afdeling van GGz Breburg, Maarten Robben en zijn collega’s, in gesprek gegaan over de mogelijkheden om een cloud-versie van ons RSPscore te ontwikkelen: een webbased variant met SaaS model. Met veel samenwerking, denk- en meetwerk hebben we de nieuwe variant van RSPscore al in 2017 kunnen ontwikkelen: RSPweb. Naast het meenemen van klassieke functionaliteit hebben we ook de kans benut om er moderenere uitgebreidere toepassingen aan toe te voegen.

Resultaat: Single Sign-On en uitgebreide privacy opties. Inmiddels is 54% van Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen die gebruik maken van RSP overgestapt naar RSPweb. Een mooie mijlpaal dat alles in de cloud staat! Gefeliciteerd GGz Breburg met deze primeur.

Screenshot van het Roermond Score Programma webbased