< Terug naar het testoverzicht

Concept Shifting Test (CST)

De CST (Concept Shifting Test) meet cognitieve flexibiliteit en executieve functies voor neuropsychologische evaluaties en onderzoek.

Concept Shifting Test

U

Evalueren van cognitieve flexibiliteit door het vermogen te meten om tussen verschillende taken of concepten te schakelen

24 – 81 jaar

j

Neuropsychologische test

Nederlandstalig

Auteurs: Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J.

p

Jaar van uitgave: 2006

Digitaal afnemen in DigiDiag

De Concept Shifting Test (CST) beoordeelt het vermogen van deelnemers om te schakelen tussen verschillende sets stimuli en concepten door stimuli in numerieke, alfabetische of afwisselende volgorde te doorstrepen. De CST biedt een gestandaardiseerde maat voor concept shifting en executieve functies, vrij van invloeden zoals psychomotorische vaardigheden of alfabetkennis, die interpretatie van andere neuropsychologische tests kunnen bemoeilijken.

In het eerste item (CST Cijfers) wordt aan de proefpersoon gevraagd om in de juiste volgorde genummerde cirkels door te strepen. In het tweede item (CST Letters) moet de proefpersoon cirkels met letters door strepen. In het derde item (CST Shift) moet de proefpersoon weer cirkels doorstrepen, maar deze keer steeds afwisselend tussen letters en cijfers. Met dit derde item kan de cognitieve flexibiliteit gemeten worden. Vervolgens, in de laatste twee items, moet de proefpersoon zo snel mogelijk lege cirkels door strepen. Met de daarmee gemiddelde tijden kan de motorische snelheid berekend worden.

De CST werd toegepast binnen de Maastricht Aging Study (MAAS), waarin 1.856 cognitief intacte deelnemers werden onderzocht, waarvan uiteindelijk gegevens van 1.794 deelnemers werden geanalyseerd na uitsluiting van ongeschikte cases. Deelnemers werden geclassificeerd naar onderwijsniveau (laag, middel, hoog), met gemiddelde jaren onderwijs van respectievelijk 8,60, 11,41 en 15,25 jaar. Het onderzoek naar de validiteit van de digitale afname van de CST werd uitgevoerd door Schreurs et al. (2017), met 72 deelnemers geworven uit geheugenklinieken van MUMC en AMC, hoofdzakelijk patiënten met geheugenklachten. onderzoek ondersteunt de validiteit van geautomatiseerde beoordelingen in een populatie van patiënten van geheugenklinieken.

Bij vergelijking van de prestaties tussen de papier-en-potlood en digitale afname zijn geen significante verschillen op de cognitieve taken gevonden.

Toepassing in Metrisquare

Met DigiDiag kan de CST digitaal worden afgenomen. Het programma berekent automatisch de score volgens de juiste normen en levert een gedetailleerd rapport.

Deze test is door Metrisquare B.V. te Sittard vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze test is auteursrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is niet toegestaan. Aan de uitkomsten van de test kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronnen

Schreurs, S., in de Braek, D., Vaessen, B., van Twillert, B., Rozendaal, N., Stapert, S., & Ponds, R. (2016). Tap into the future: Computerized cognitive assessment in a memory clinic. The Clinical Neuropsychologist.

Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J. (2006). The Concept Shifting Test: Adult normative data. Psychological Assessment, 18(4), 424–432. https://doi.org/10.1037/1040-3590.18.4.424

Wil je papieren tests digitaal afnemen en/of scoren?

Bekijk RSP

Wil je neuropsychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag