Neuropsychologisch testen op afstand, digitale vragenlijsten, WAIS-IV AVI: een proTEST

In dit proTEST:
  • Neuropsychologie in tijden van COVID-19: advies van clinici
  • 42 vragenlijsten afnemen, 256 tests scoren
  • Algemene Vaardigheidsindex (AVI) scoren?
  • Metrisquare geeft een proTEST

Neuropsychologie in tijden van COVID-19:
advies van clinici

Overwegingen bij neuropsychologische diagnostiek via beeldbellen bij volwassenen
Dominique M.J. van den Heuvel, PhDEsther van den Berg en Barbara Montagne, PhD publiceerden een artikel waarin zij een praktisch overzicht geven van de mogelijkheden en beperkingen bij het afnemen van neuropsychologische tests via beeldbellen.

De volgende tests werden in het artikel besproken:
MMSE, Verbale leertaak, Cijferreeksen, Verbal Fluency dieren en letters, Kloktekening, Reliable Digit Span, 15-Woorden Test, Visuele Associatie Test – Extended.

Het advies van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) is om zeer terughoudend te zijn. De auteurs onderschrijven deze oproep tot voorzichtigheid, waarbij tegelijkertijd wordt aangemoedigd om naast de beperkingen ook de mogelijkheden te benutten die er wel zijn zonder in te boeten aan de kwaliteit van de diagnostiek.

Hun afsluitende boodschap: ‘’Blended neuropsychologische diagnostiek geeft kansen om optimale op maat gesneden zorg aan volwassen patiënten te (blijven) bieden in de huidige anderhalvemetermaatschapij.’’

42 vragenlijsten afnemen, 256 tests scoren
Via scoreprogramma RSP voor paper-and-pencil tests, kun je nu vragenlijsten afnemen 

RSP wordt gebruikt voor het scoren van tests in diverse domeinen, van intelligentie, persoonlijkheid, gedrag en ontwikkeling tot neuropsychologie. Deze tests worden veelal begeleid afgenomen. Bovendien gebeurt dit vaak op basis van paper-and-pencil. Binnen RSP vind je ook vragenlijsten voor het meten en monitoren van klachten. Hierbij geldt dat in een aantal gevallen, zeker in tijden van COVID-19, het ook mogelijk is om deze vragenlijsten op afstand in te laten vullen.

Extra module in RSP
RSP heeft sinds het najaar 2020 de functie erbij gekregen om psychologische vragenlijsten af te nemen: alle gangbare psychologische tests scoren én meer dan 40 vragenlijsten afnemen. Psychologen en psychodiagnostici geven aan behoefte te hebben aan één overzichtelijk systeem: een totaaloplossing voor diagnostiek.

Welke vragenlijsten kan ik afnemen via RSP?
Neem contact met ons op voor een overzicht van de tests die online afgenomen kunnen worden.

Hoe werkt het?
Het uitnodigen voor een vragenlijst kan via een link met een anonieme code die de cliënt per e-mail ontvangt, of die handmatig aan de cliënt gegeven wordt. Met deze anonieme code logt de cliënt in op de website en kan op deze manier de vragen beantwoorden. De status kan op elk moment bekeken worden.

Data van paper-and-pencil en vragenlijsten op afstand in één rapport
Testgegevens kunnen eenvoudig tot een klinisch of wetenschappelijk rapport verwerkt worden. Indien een deel van de tests face-to-face afgenomen wordt en een ander deel op afstand, worden deze data samengevoegd in één rapport.

Afname via PC, tablet of mobiel
Het is niet alleen mogelijk de vragenlijsten op een computer of laptop af te nemen, maar ook op tablet of mobiele telefoon. Er is een speciaal ontwikkelde mobiele weergave waardoor het door de lettergrootte en knoppengrootte eenvoudig is voor de cliënt om deze op zijn/haar telefoon af te nemen.

Algemene Vaardigheidsindex (AVI) scoren?
Optionele aanvullende analyse bij WAIS-IV intelligentietest

De AVI is een extra indexscore naast de indexscores uit de handleiding van de WAIS-IV. Het berekenen van de AVI kan interessant zijn bij personen met ADHD, traumatisch hersenletsel of dementie. De AVI wordt berekend op basis van de scores behaald op de WAIS-IV.

”Bij deze cliënten kunnen moeilijkheden met werkgeheugen en verwerkingssnelheid resulteren in een lager TIQ dan bij personen zonder neuropsychologische problemen (Raiford et al., 2005; Wechsler, 1997a, 2003) en geeft het TIQ daarom mogelijk geen goede indicatie van hun algemeen cognitief functioneren.”

De AVI indexscore kan berekend worden via RSP. Om deze beschikbaar te maken kun je via contact@rspscore.nl een verzoek achterlaten. Je ontvangt bericht wanneer je gebruik kunt maken van de AVI.

Meer weten over de AVI? Bekijk dan het technisch rapport van de WAIS-IV-NL opgesteld door Pearson. Klik daarvoor op onderstaande button.

Metrisquare geeft een proTEST 

ProTEST is een knipoog naar de klassieke testwereld. Met deze driewekelijkse nieuwsbrief willen we op eigen wijze informeren over ontwikkelingen rondom dit thema: we zijn voor testdiagnostiek én voor verandering.