Online NPO op afstand

Vanaf de start van de Covid-19 pandemie werd duidelijk hoe weinig instructies of alternatieven er zijn voor het afnemen van een neuropsychologsich onderzoek (NPO) op het moment dat dit niet face-to-face op locatie mogelijk is. GGzCentraal en Metrisquare BV hebben daarom de handen ineengeslagen om samen tot een bruikbaar online NPO te komen met als doel: toepassing in de klinische praktijk. Team Remote Testing onderzoekt en toetst de mogelijkheden van het begeleid afnemen van een NPO op afstand. 

Middels dit project kan in kaart worden gebracht wat nodig is om online diagnostiek te implementeren in de klinische praktijk, waarbij de ervaring van de participant centraal staat. Voor een participant zou dit kunnen betekenen dat een screenend neuropsychologisch onderzoek mogelijk is, ook als zij minder mobiel zijn en minder makkelijk naar locatie kunnen komen. Hierbij wordt in acht genomen dat de kwaliteit van dit contact niet onderdoet voor een klassiek consult op locatie. Als de drempel tot afname wordt verlaagd, wordt de herhaling van (een deel van) een NPO eenvoudiger. Dit komt een exactere monitoring van het cognitief functioneren ten goede.

Samenwerkende partijen

Projectteam

Het team is samengesteld uit mensen verschillende expertise en ervaring op het gebied van (neuro-)psychologie en ICT.

Het team bestaat uit:

  • Dr. Barbara Montagne, klinisch psycholoog (GGzCentraal)
  • Prof. dr. Roy Kessels, klinisch neuropsycholoog (Radboud Universiteit)
  • Prof. dr. Martine van Zandvoort, klinisch neuropsycholoog (Universiteit Utrecht)
  • Dr. Marc Hendriks, klinisch neuropsycholoog (Radboud Universiteit)
  • Frank Kraaijeveld, psycholoog en zorginnovator (GGzCentraal)
  • Jurrian Waals, psycholoog (GGzCentraal)
  • Anne Riswick, junior onderzoeker neuropsychologie (Metrisquare BV, Universiteit Leiden)
  • Selma Ankersmit, junior onderzoeker neuropsychologie (Universiteit Utrecht)
  • Software engineers van Metrisquare BV

Aanpak project

Het project bestaat uit meerdere cycli waarin per cyclus een kort experiment wordt opgezet om een aantal taken uit te proberen in de praktijk en op deze manier informatie op te halen over wat werkt en wat niet. In de eerste fase wordt er gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van een dNPO ten opzichte van een klassieke face-to-face afname. Informatie die mogelijk kan worden gemist, wordt zo veel mogelijk opgevangen  nieuwe mogelijkheden om informatie te winnen. Wat we leren uit de eerste fase vormt weer input voor de volgende cyclus. Door pragmatisch te werk te gaan wordt informatie opgehaald bij de uiteindelijke gebruikers. Die bestaan uit zowel participanten als onderzoekers.

Tests die onderzocht worden

15 Woorden Leertaak

Direct, Uitgesteld en Recognitie

Stroop Kleurwoorden

(4 kaarten)

Blocktapping Test

Fluency

Dieren opnoemen

Tower of London

Meetinstrument ontwikkelen?

Door onze expertise op het snijvlak van psychologie en ICT zijn we gespecialiserd in het digitaliseren en ontwikkelen van bestaande en nieuwe meetinstrumenten.

Hoe wordt het dNPO aangeboden?

Alle tests uit de testbatterij zijn gedigitaliseerd door een team van engineers en psychologen. Het aanbieden gebeurt via een online applicatie die door Metrisquare BV is ontwikkeld. De applicatie is een testsysteem dat werkt met twee schermen die via het internet met elkaar in verbinding staan. Om een NPO te starten is er een aparte videobelverbinding nodig tussen de participant en testleider, bijvoorbeeld via MS Teams. De testleider stuurt vervolgens via het testsysteem een uitnodigingse-mail met een beveiligde link aan de participant.

De testleider heeft via diens eigen scherm de regie over het onderzoek en de testbatterij. Via dit scherm wordt de test gestart. De participant ziet op het eigen scherm dat de test begint. Door de videoverbinding kunnen auditief instructies worden aangeboden. Tijdens de test verschijnen de stimuli in real-time. Dat betekent dat er vrijwel geen vertraging is in de aanbieding of responsen. Alle muisbewegingen die de participant maakt kan de testleider zien. Responsen worden automatisch door de software geregistreerd. Na afloop van de test heeft het programma direct een rapportage opgemaakt met daarin analyses over de prestatie van de participant.

Digitaal NPO op locatie?

Met een tablet is DigiDiag een geschikte oplossing voor een digitaal NPO in de klinische praktijk.