Uniform scoren en rapporteren

Roermond Score Programma

Digitaal scoren met RSP

Paper-and-pencil tests digitaal scoren

 

Normen en scoring van 253 bekende psychologische tests

Alle afgenomen tests op uniforme wijze invoeren

h

Automatisch concept rapport in MS Word

i

Automatisch detailrapport als PDF

Koppeling EPD mogelijk

Hoe werkt het scoreprogramma?

Beschikbare tests in RSP

Kun je een test niet vinden? We voegen hem graag toe.

Intelligentie

GIT, KAIT, RAKIT, WAIS-III, WAIS-IV, WISC-III, WISC-V, WPPSI, Raven, SON, NLV

Klachten

BSI, CBCL, CMAI-D, DKB-35, GIP, HADS-NL, NPI-Q, NVOS, SCL-90, SEV, VvGK, BDI, CDI, CSDD, GDS-8/15/30, MADRS, MDQ-NL, MMSE-B, PgD, Zung, BAI, FSS, POL, RSE, SAS, Scared, VAK, ZBV-K, ZBV, DNV, IDB, Y-BOCS, EDE-Q, EDES, EDE, EDI, LAV, Morgan-Russel, NVE, CAPS, VIG/IES, ZIL, DES, DIS-Q, SCID-D, SDQ-5/20, ISB, LKV-55, LKV, MAAS, MPI-DLV, Pijncoping, PCS, PDI, RAND, TSK, VAS, ESI

Cognitieve functies

RBMT, WMS-R, 8-WT, 15-WT, Verhaaltje Babcock, Verhaaltje Bobertag Binet, Verhaaltje Diesveldt, Verhaaltje Rivermead RBMT, VLGT, Wais cijferreeksen, Benton, LLT, RVDLT, SAN Begrip van Zinnen, BBT, Benoemen Lindeboom POD, Fluency, GIT Woord Fluency, SAN, SCICA, Hooper, Klok, Poppelreuter, RMT, Wais Blokpatronen, Beery VMI, CFT, CFT, Bourdon, D2, Stroop, DKefs, TEA-Ch, TMT, BADS, Brief, FAB, K-SNAP, Meander, SDMT, TLT, WCST, ADS-6, CST, Camcog, EMCT, Kloktekenen, MMSE, MoCA, Rekenen, Toutenburger, VAT,

Monitoring

CGAS, HoNOS, KidScreen, OOO, OQ-45, PS, PUL, Benchmark ADHD en JoVo, Research Rintveld, VEK, VSKM, WHOQoL, Y-OQ-30

Persoonlijkheid

ATL, BVAQ, DIPSI, ECR, EPPS, IIP, KID-N, PDQ, SCID, SIPP, SIW, SPQ, SPQ-R, TCI, VTCI, VKP, CBSA, CBSK, Young, Neo, DAPP, HAP, MMPI, MTP-BS, NKPV, NPST, NPV, NVM, 4-PT, HTP, TAT, ZALC, ZAT, ADHD
Gedrag

AKTG, SIMS, SS, IOA, SIG, PMT, BDHI, ZAV, BPMA, CERQ, CISS, HiPIC, IPO, NOSI, VG&O, P3, RS-NL, UCL, VK+, VG&O, AAQ-II-NL, ABVK, EQ-5D, Mini Plus, SPoNDs, TCS, ZCL, BZO, UBOS, AGS, MALT, CV-50, FRT, GKS-II, GVL, MMQ, NGT-K, NRV, OKIV-R, SOG, SOG, SSF, ADHD

Human Resources

BIP, C-Scan, DAT

Ontwikkeling

AASP, NLD, SCVT, VFO, ADOS, AQ, EQ, LOT, PDD-SQ, SCQ, SRS, ToM, VISK, ADHD, AVL, ADVZ, AVZ-R, DSDS, DVZ, ESSEON, OOB, SGZ, SOPD, SRZ, TVZ, Vineland

Binnenkort beschikbaar

Welke test zie je hier graag?
Stuur ons een mailtje.

Eén scoringstool voor elke test

Het Roermond Score Programma (RSP) is een systeem voor het digitaal scoren en rapporteren van psychologische tests in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), ziekenhuizen, revalidatiezorg en andere zorginstellingen.

RSP richt zich op kwaliteits- en effectiviteitsverbetering binnen zulke instellingen.

RSP zorgt ervoor dat tests aanzienlijk sneller gescoord kunnen worden (tot 80% sneller) met een veel lagere foutmarge. De meest gebruikte tests binnen de ambulante en klinische praktijk zijn standaard beschikbaar, inclusief alle testen aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen. RSP biedt psychodiagnostiek in de breedste zin van het woord.

Categorieën

Ouderen

Volwassenen

Kind & Jeugd

Liever alles digitaal afnemen?

Dat kan met het DigiDiag testsysteem

Referenties

”Als je niet incidenteel, maar op enige schaal per patiënt met enige regelmaat meerdere instrumenten aanbiedt, dan moet er een geautomatiseerde scoringsprocedure bestaan.

RSP is daarvoor het meest efficiënte en geschikte Scoreprogramma dat er nu bestaat.

Handmatig scoren is überhaupt geen optie meer, dan kunnen we ons werk niet meer uitvoeren. Winst in tijd is zeker een factor 5 per instrument. Je moet je voorstellen hoeveel personeelstijd verloren gaat met scoreverwerking; in vergelijking met de kosten van RSP zijn dit onvergelijkbare grootheden en wordt dit zo terugverdiend.”

 

Wim Snellen

Klinisch Psycholoog, Altrecht GGz

Onze partners