BDI-II-NL-R

Meetpretentie

Meet algehele ernst van depressieve symptomen volgens de DSM.

Omschrijving

De Beck Depression Inventory is een uit 21 items bestaande zelfrapportage vragenlijst voor het meten van de ernst van een depressie bij volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder.

De test meet 4 soorten symptomen: 1) cognitieve symptomen, 2) affectieve symptomen, 3) somatische symptomen en 4) vegetatieve symptomen.

Doelgroep

N

Volwassenen

N

Kinderen

Leeftijd

13 - ∞

Normen

2016

Uitgever/Auteurs

Nederlandse vertaling en bewerking door A.J.W. van der Does

A.T. Beck

Pearson Assessment and Information B.V.

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€ 2,21 excl. BTW

DOCUMENTATIE