PERSOONLIJK ADVIES

DIGITAAL SCOREN

SCL-90-R

Meetpretentie

Klachtenlijst schatting van ervaren pathologie op 8 dimensies en psychoneuroticisme.

Omschrijving

De Symptom Checklist is de vaakst gebruikte multidimensionale klachtenlijst voor het meten van psychische en lichamelijke klachten. Deze vragenlijst geeft een snel en breed beeld of er iets aan de hand kan zijn en gaat minder de diepte in. De SCL stelt vragen over hoe de cliënt zijn leven in de afgelopen week ervaren heeft, welke problemen, klachten of storende gevoelens en gedachten hij heeft meegemaakt. Als er duidelijke signalen naar voren komen, dan dient er verder onderzoek plaats te vinden.

De SCL-90 Revised bestaat uit 8 schalen:

Agorafobie (AGO), Angst (ANG), Depressie (DEP), Somatische klachten (SOM), Insufficiëntie van denken en handelen (IN), Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit (SEN), Hostiliteit (HOS), Slaapproblemen (SLA)

Naast de afzonderlijke schalen kan ook de totaalscore op de SCL-90 gebruikt worden. Dit valt onder psychoneuroticisme (PSNeur): een aanduiding van het algehele niveau van psychisch danwel, verondersteld daarmee samenhangend lichamelijk, disfunctioneren over de recente tijdsperiode.

Doelgroep

N

Volwassenen

N

Adolescenten

Leeftijd

12 - ∞

Normen

2003

Uitgever/Auteurs

W.A. Arrindell & J.H.M. Ettema

Pearson Assessment and Information B.V.

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€1,85 excl. BTW

DOCUMENTATIE