PERSOONLIJK ADVIES

DIGITAAL SCOREN

UCL

De UCL-vragenlijst meet copinggedrag bij adolescenten en volwassenen ouder dan 14 jaar.

Omschrijving

;De Utrechtse Coping Lijst (UCL) is een vragenlijst die bestaat uit 47 items verdeeld over 7 schalen en brengt de cognitieve en gedragsmatige strategieën in kaart die mensen gebruiken om met problemen of stressvolle situaties om te gaan. Coping wordt hier opgevat als een persoonlijkheidsstijl. Dit betekent niet dat de gehanteerde copingstrategieën onveranderlijke kenmerken of eigenschappen zijn. Eerder wordt het gezien als een voorkeur.

Alle 47 items worden gescoord op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak, zeer vaak. Er zijn 7 copingstijlen/schalen:

  • Actief aanpakken;
  • Palliatieve reactie;
  • Vermijden/afwachten;
  • Sociale steun zoeken;
  • Passief reactiepatroon;
  • Expressie van emoties;
  • Geruststellende en troostende gedachten hanteren.

Doelgroep

N

Volwassenen

N

Adolescenten

Leeftijd

14 - ∞

Normen

1993

Uitgever/Auteurs

P. Scheurs, G. Willige, J. van de Brosschot, B. Tellegen, & G. Graus

Pearson Assessment & Information B.V., Amsterdam, The Netherlands.

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€1,43 excl. BTW

DOCUMENTATIE