In dit proTEST:
  • Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test beschikbaar
  • Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ
  • Toekomst van proctored digitale diagnostiek op afstand

Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test

Uitbreiding testaanbod voor cognitieve communicatieproblemen

Metrisquare biedt tests voor logopedische diagnostiek bij kind en jeugd, volwassenen en ouderen. Het aanbod wordt uitgebreid met de CELF-5-NL. Daarnaast zijn er communicatievriendelijke testen voor mensen met afasie en dysfagie beschikbaar.

Digitaal afnemen en scoren van de CELF-5-NL
De CELF-5-NL is een individueel af te nemen instrument voor de identificatie, diagnose en follow-up van taal- en communicatiestoornissen bij kinderen en adolescenten in een leeftijd van 5-18 jaar. De CELF-5-NL is uitgegeven door Pearson Clinical en bevat herziene subsets waar nodig inhoudelijk aangepast. De CELF-5-NL bevat nieuwe up-to-date normen en is beschikbaar voor digitale afname via DigiDiag. De paper-and-pencil versie kan gescoord worden in het Roermond Score Programma.

Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ

Lars de Vroege et al. ontwikkelden nieuwe normen voor de BVAQ onder 974 proefpersonen

De Bermond-Vorst Alexithymie Questionaire is in 2001 ontwikkeld door Bob Bermond en Harrie Vorst om alexithymie te meten. Deze vragenlijst bevat vijf subschalen: emotionaliseren, fantaseren, verbaliseren, identificeren en analyseren welke ook geacht worden op een hogere dimensie van alexithymie te scoren, namelijk affectieve en cognitieve alexithymie.

Eerder validatie-onderzoek is voornamelijk onder grote groepen studenten verricht. Recent validatie-onderzoek naar de BVAQ onder 974 mensen uit de algemene Nederlandse populatie (De Vroege et al., 2018) wees uit dat deze hogere dimensies niet gerepliceerd konden worden. Om deze reden wordt geadviseerd om de vijf eerder genoemde subschalen te gebruiken ten behoeve van diagnostiek naar alexithymie.

De normen uit de studie van De Vroege et al. (2018) zijn verwerkt in het Roermond Score Programma en zijn vanaf december 2020 beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van deze test. Zelf nieuwe normen voor digitale scoring aanleveren? Dat kan. Deze bouwen wij gratis in.

remote_testing

Toekomst van proctored digitale diagnostiek
Opinies over het begeleid afnemen van neuropsychologische tests op afstand

Sinds de maatregelen omtrent COVID-19 zijn er nieuwe uitdagingen in de psychodiagnostiek. Bij Metrisquare hebben we diverse verzoeken gekregen tot het aanbieden van neuropsychologische tests die op afstand, begeleid kunnen worden afgenomen. Om interesse en gebruik te kaderen vroegen we potentiële gebruikers uit de gezondsheidszorg naar hun opinie middels zes korte vragen.

De vragenlijst is verspreid via social media en heeft zowel GZ- en klinisch psychologen bereikt als basispsychologen en psychodiagnostisch werkers.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft (69,0%) aangeeft dat hun organisatie open staat voor nieuwe oplossingen in psychodiagnostiek in tijden van Covid-19. 12,0% van de respondenten laat het antwoord in het midden. 19,0% geeft aan dat hun organisatie minder of niet open staat voor zulke oplossingen.

De door respondenten beoogde toepassing van het het systeem voor het aanbieden van tests op afstand is verdeeld:

remote_testing

63,4% van de respondenten reageert neutraal of zegt open te staan voor het inzetten van het product ook al is er maar beperkt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. 36,6% heeft er op die manier weinig tot geen vertrouwen in.

Deze manier van testafname inzetten wanneer er geen beperkende maatregelen meer gelden?
Op de vraag of gebruikers het product nog zouden inzetten na de Covid-19 crisis waren meerdere antwoorden mogelijk. De mogelijkheid het product in te zetten wanneer een cliënt dit prettig vindt krijgt 50% van de stemmen, bijvoorbeeld omdat de cliënt op de gewenste dag niet naar locatie zou kunnen komen of om welke andere (niet Covid-19 gerelateerde) reden dan ook.

Van de 42 respondenten was 59,5% basispsycholoog of psychodiagnostisch medewerker en 40,5% GZ-psycholoog of Klinisch (neuro-)psycholoog.

Graag de vragen nog eens lezen? Dat kan via deze link. Benieuwd naar de volledige resultaten? Neem contact met ons op. Graag zelf (uitgebreid) reageren over dit onderwerp? Dat kan volledig anoniem via deze link.