CIS-20R

Meetpretentie

Meet verschillende aspecten van moeheid.

Omschrijving

De Checklist Individuele Spankracht (CIS) meet subjectieve vermoeidheid en gedragsaspecten die hieraan gerelateerd zijn. De CIS bestaat uit 20 uitspraken die nagaan hoe de cliënt zich de laatste twee weken gevoeld heeft, waarbij aangegeven dient te worden in welke mate de uitspraak voor deze van toepassing is. De CIS meet een beeld van vermoeidheid waarin fluctuaties in de tijd worden meegenomen. De CIS kan gebruikt worden bij diverse patiëntenpopulaties waarbij vermoeidheid tot het klachtenpatroon behoort (met name bij patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom), maar is ook bruikbaar bij gezonde personen. De test heeft 4 subschalen: 1. Subjectieve vermoeidheid, 2. Motivatie, 3. Concentratie en 4. Lichamelijke activiteit.

 

Doelgroep

N

Volwassenen

Leeftijd

18 - 65

Normen

1999

Uitgever/Auteurs

J. Vercoulen, M. Alberts & G. Bleijenberg

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€ 0,00 excl. BTW

Documentatie