CISS-NL

Meetpretentie

Meten van multidimensionele coping en copingsstijlen.

Omschrijving

De Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) brengt in kaart welke copingstijlen mensen
hanteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen probleem-, emotie-, en vermijdingsgerichte coping. De vragenlijst is geschikt voor volwassenen en kan gebruikt worden in normale en klinische populaties.

De test bestaat uit drie schalen: Taakgerichte coping, Emotiegerichte coping en Vermijdingsgerichte coping. De schaal Vermijdingsgerichte coping bestaat uit twee subschalen: Afleiding zoeken en Gezelschap zoeken. 

Doelgroep

N

Volwassenen

Leeftijd

21 - ∞

Normen

2004, werkende volwassenen, studenten, psychiatrische patiënten

Uitgever/Auteurs

Nederlandse versie: D. de Ridder & G. van Heck

N. Endler & J. Parker

Pearson Assessment & Information B.V.

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€ 2,36 excl. BTW

Documentatie