Vragenlijst voor de mate van dissociatie: amnesie, toegenomen alertheid, controleverlies en identiteitsfragmentatie

Jeugd en volwassenen
5 – ∞ jaar

j

Vragenlijst met 63 items

Nederlandstalig

Digitaal scoren

Vanderlinden-Van Dyck-Vertommen-Vandereycken

p

Jaar van uitgave: 1993

De Dissociation Questionnaire (DIS-Q; Vanderlinden, 1993) is een zelfrapportagevragenlijst die bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden enkele algemene vragen gesteld over uw achtergrond. Het tweede deel bevat 63 verschillende uitspraken waarbij wordt gevraagd in welke mate deze op u van toepassing zijn. U wordt gevraagd de antwoorden te scoren op een Likert-schaal, variërend van 1 (‘helemaal niet’) tot 5 (‘heel erg’).

Om de DIS-Q-score te berekenen, wordt het totaal van de individuele scores van de 63 vragen genomen. Dit totaal kan variëren van 63 tot 315. De dis-q-score wordt vervolgens berekend als het quotiënt van de totaalscore en het aantal vragen (63), en kan variëren van 1 tot 5.

Als de dis-q-score gelijk is aan of hoger dan het afkappunt van 2,5, kan geconcludeerd worden dat de kans op dissociatieve symptomatologie verhoogd is.

Naast de vragen over de uitspraken, verzamelt de DIS-Q ook informatie over uw leeftijd, geslacht, demografische status en opleiding. Daarnaast wordt er gevraagd naar eventuele zwaar belastende, levensbedreigende of traumatische gebeurtenissen in uw persoonlijke leven. Deze gebeurtenissen kunnen gespecificeerd worden aan de hand van verschillende keuzemogelijkheden, zoals ernstig lichamelijk letsel, oorlogssituatie, seksuele mishandeling, emotionele mishandeling, incest, of anderszins.

De vragenlijst bestaat uit vier subschalen: (1) ‘identiteitsverwarring en identiteitsfragmentering’; (2) ‘controleverlies over gedragingen, gedachten en gevoelens’; (3) ‘amnesie’; en (4) ‘verhoogde concentratie’.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze vragenlijst uit twee delen bestaat. Het eerste deel omvat algemene vragen over uw achtergrond. In het tweede deel wordt u gevraagd aan te geven in welke mate de genoemde ervaringen op u van toepassing zijn. Het is de bedoeling om deze vragenlijst te beantwoorden op basis van uw toestand zonder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. Gelieve elk van de uitspraken te beantwoorden door het cijfer dat van toepassing is te omcirkelen. Elk antwoord is goed, zolang het uw eigen mening weergeeft.

Toepassing in RSP

Je kunt de DIS-Q digitaal scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Bekijk RSP

Bekijk DigiDiag