ESSEON

Testoverzicht

Den instrument om het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau in kaart te brengen bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar.

Jeugd en volwassenen
Ontwikkelingsleeftijd: 0 – 14 jaar

Nederlandstalig

Digitaal scoren

Auteurs: Joop Hoekman, Aly Miedema, Bernard Otten, Jan Gielen

Uitgever: Hogrefe Uitgevers Amsterdam

p

Jaar van uitgave: 2014

De ESSEON meet het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau. Op basis van de resultaten kunnen specifieke zwak en sterk ontwikkelde kanten van het sociaal-emotionele gedrag aan het licht komen. Deze kunnen dan dienen als aangrijpingspunt voor het opstellen van een behandelplan of begeleidingsadvies.

Na het invullen van de schaal wordt er een sociale en emotionele ontwikkelingsleeftijd vastgesteld. Daarnaast zijn beide ontwikkelingsdomeinen onderverdeeld in diverse dimensies. Met behulp van een scoringsprogramma wordt er inzicht gegeven in de gebieden waarop iemand achterloopt of voorloopt op zijn ontwikkeling. Zo kun je zien in hoeverre er disharmonie bestaat binnen de sociale ontwikkeling of de emotionele ontwikkeling.

Het gaat met name om kinderen en volwassenen met:

  • een verstandelijke beperking
  • een (vermoeden van) sociale of emotionele ontwikkelingsachterstand
  • een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek
  • een zintuiglijke en/of communicatieve beperking
  • school- en/of leerproblemen binnen het regulier of speciaal onderwijs

Toepassing in RSP
Met RSP kun je de ESSEON digitaal scoren. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt hiervan een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Bekijk RSP

Bekijk DigiDiag

Zie ook de volgende tests …

SCARED-NL

Vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescentenJeugd en adolescenten7 - 19 jaarVragenlijst met 69...

Lees meer

SRS-A

Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen bij volwassenenVolwassenen18 - 65 jaarVragenlijst met 64...

Lees meer

SEV

De screening test beoordeelt de hoofdsymptomen van significante sociaal-emotionele problemen.Jeugd en adolescenten4 -...

Lees meer

NPV / NPV-2 / NPV-2-R

Zelfrapportagevragenlijst voor het meten van persoonlijkheidseigenschappen bij adolescenten en volwassenenAdolescenten...

Lees meer

WISC-V-NL

Een IQ test voor kinderen van 6-17 jaar met normen voor het hele Nederlandse taalgebied. Kinderen6:0 - 16:11...

Lees meer

BADS-NL

Meten van problemen in het dagelijks functioneren voortkomend uit plannings- en organisatiestoornissen. Adolescenten,...

Lees meer

D2

Het meten van de visuele aandacht, snelheid van informatieverwerking en het concentratievermogen.Kinderen en...

Lees meer