GVL

Meetpretentie

De Gezinsvragenlijst meet de kwaliteit van gezins- en opvoedingsomstandigheden.

Omschrijving

De Gezinsvragenlijst kan worden ingevuld door ouders/opvoeders van het kind of door personen die het kind en gezin goed kennen. De test bestaat uit 45 vragen over het gezin en meet de relaties tussen ouders en kind, tussen ouders onderling en tussen gezin en de omgeving. Daarnaast wordt degezinsstructuur en organisatie van het gezin in kaart gebracht.

De vragen zijn onderverdeeld in zes (sub)schalen: Responsiviteit, Communicatie, Organisatie, Partnerrelatie, Sociaal netwerk en GVL-totaal (met partnerrelatie en zonder partnerrelatie).

Doelgroep

N

Kinderen

Leeftijd

4 - 18

Normen

2008

Uitgever/Auteurs

J. van der Ploeg & E. Scholte

Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€ 3,43 excl. BTW

Documentatie