Wat is IFMS?

IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten. ”Het is een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan.” (bron: demedischspecialist.nl)

Dit IFMS traject is voor Nederlandse psychiaters vanaf 2020 verplicht. Zij moeten deze cyclus opzetten, implementeren en doorlopen als nieuwe herregistratie-eis. 

Evaluatie van geneeskundig specialisten

Evalueer specialisten met een 360 graden feedback instrument

Respondenten in diverse disciplines wordt gevraagd een aantal aspecten te beoordelen. Zij doen dit via een webbrowser. Uiteindelijk ontstaat op die manier een rapport waarin alle informatie gebundeld wordt.

Wat zijn de voorwaarden van IFMS?

Psychiaters voldoen via onderstaande drie stappen aan de herregistratie-eisen volgens IFMS:

1. Zelfevaluatie en 360 graden feedback
2. Een vertrouwelijk IFMS-gesprek met een gecertificeerd gespreksleider
3. Het vastleggen en jaarlijks actualiseren van ontwikkeldoelen in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Vrijgevestigd of instelling

 

Ggz-instellingen verzorgen vaak de keuze van implementatie voor hun specialisten. Er zijn ook instellingen die dit breder trekken naar bijvoorbeeld regiebehandelaren.

IFMS is vanaf 2020 verplicht voor alle medisch specialisten, ook die in de GGZ. Dat betekent dat psychiaters al vanaf 2020 dienen te beginnen met IFMS. Oók als zij begin 2020 geherregistreerd zijn, en nu aan een nieuwe cyclus van 5 jaar beginnen.

360 graden feedback formulier