Eyetracking

Oogbeweging meten

Mogelijk via Tobii hardware  en testontwikkelmodule mTOM 

Met Tobii hardware kun je met elke test via Metrisquare zien waar de proefpersoon naar kijkt tijdens het uitvoeren van een test.

De data die daarbij verzameld worden zijn direct beschikbaar voor wetenschappelijke analyses, maar kunnen ook verwerkt worden in rapporten, bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde heatmaps.

Alle coördinaten kunnen worden opgeslagen voor verdere analyse. Daarnaast kunnen Regions Of Interest (ROI) gedefiniëerd worden. Wanneer iemand in zo’n gebied kijkt kunnen vooraf ingestelde acties gebeuren, zoals het tonen van stimuli.

Dit alles gebeurt met de Metrisquare testontwikkelmodule (mTOM), waardoor programmeren niet noodzakelijk is.

 

Oogbeweging in praktijk

Via DigiDiag

Fixatiecontrole bij visuele perceptie tests

Bij visuele perceptie tests wordt vaak gebruik gemaakt van een fixatiepunt: in het midden van het scherm wordt een kruisje getoond waarnaar de proefpersoon moet kijken, terwijl in het omringende veld andere stimuli aangeboden worden. Vaak ontstaat er kritiek op de bruikbaarheid van de meting, omdat het lastig is te garanderen dat de proefpersoon ook daadwerkelijk naar het kruisje kijkt. Er worden daarvoor diverse oplossingen bedacht, zoals het aanbieden van nummers op het fixatiepunt, die benoemd moeten worden zodat men kan garanderen dat de proefpersoon daar kijkt. Dat zorgt echter ervoor dat de taak moeilijker wordt: het wordt dan een dual-task test terwijl dat niet altijd de bedoeling is. Doordat de eye tracker zo eenvoudig gekoppeld kan worden aan het Metrisquare systeem is het mogelijk alleen nog stimuli aan te bieden wanneer het systeem meet dat de proefpersoon ook echt fixeert.

Onderzoek naar visuele ondersteuning bij afasie

Bij het afnemen van tests bij afasiepatiënten kan de communicatie een uitdaging vormen. Men moet immers zeker kunnen stellen dat de patiënt de vragen begrijpt en ook tot het bedoelde antwoord komt.

Deze doelgroep heeft dan ook baat bij aanvullende ondersteunende visuele elementen in de test. Ruth Dalemans et al. van Zuyd Hogeschool, hebben hier al veel onderzoek naar gedaan en kwamen eerder tot een set van regels die toegepast dienen te worden bij het ontwerpen van tests voor deze doelgroep.

De tests die zij ontwikkelden zijn beschikbaar in Metrisquare onder de naam MeetExpert. Sinds we de mogelijkheid bieden ook oogbewegingen te meten is hun onderzoek uitgebreid: Jaimy Kunnen en Loes Moonen, begeleid door Ruth Dalemans, hebben begin 2019 metingen uitgevoerd met de eye tracker in een goed doordacht experiment, om te onderzoeken bij welke visuele ondersteuning de patiënten het meest gebaat zijn. Ze bekeken onder andere verschillende lettertypes, in combinatie met foto’s van handelingen of objecten als ook met zwart-wit pictogrammen.