Home » Innovatie » Zie en Hoor de Cliënt

Begrijpbare vragenlijst

Vragenlijsten worden veel ingezet om ervaringen en gevoelens van cliënten te meten. Uit de praktijk blijkt dat deze meetinstrumenten vaak te lang of complex zijn voor cliënten. In het project Zie en Hoor de Cliënt gingen studenten en onderzoekers van de opleidingen Logopedie en Ergotherapie van Zuyd Hogeschool aan de slag met het herontwerpen van vragenlijsten. Metrisquare heeft deze herziene vragenlijsten ontwikkeld.

Meetinstrumenten

AIQ-NL

Aphasia Impact Questionnaire NL

dSWAL-QoL

Dutch Swallowing Quality of Life Questionnaire

SGL CTO

Cliënttevredenheidsonerzoek van Stichting Gehandicaptenzorg Limburg

Herontwerp vragenlijsten

Tijdens het project onder leiding van Ruth Dalemans, hoofddocent en senior onderzoeker van het Lectoraat Autonomie en Participatie, zijn drie verschillende meetinstrumenten onderzocht: Aphasia Impact Questionnaire (AIQ), Dutch Swallowing Quality of Life Questionnaire (dSWAL-QoL) en een cliënttevredenheidsonderzoek van Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL).

Op basis van de onderzoeksresultaten is er tijdens het project een nieuw ontwerp gemaakt en is dit getoetst bij cliënten van betrokken zorginstellingen. Vervolgens zijn de adviezen geïmplementeerd.

Praktische leidraad

Het resultaat van het project is een praktische leidraad voor communicatievriendelijk meten.

Dit kan professionals helpen in kaart te brengen hoe duidelijk een vragenlijst is die zij willen gebruiken. De leidraad biedt actiepunten om deze vragenlijst toegankelijk te maken, ook voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn.

Per actiepunt vind je uitleg en tips zodat je deze kunt gebruiken.

Flexibele vragenlijst voor cliënten met NAH

Een vragenlijst afgestemd op cliënten met NAH vraagt flexibiliteit. Deze flexibiliteit realiseert Metrisquare BV door in de basis te werken met een dynamische test. Dynamische tests worden gebruikt voor het ontwikkelen van digitale neuropsychologische tests maar zijn ook geschikt voor flexibele vragenlijsten. Een dynamische test kan tijdens de afname volledig aangepast worden aan de behoeften van een cliënt en diens gegeven antwoorden.

Bij de AIQ, dSWAL-QoL en het cliënttevredenheidsonderzoek kunnen respondenten kiezen uit het lezen van zwarte tekst op een witte achtergrond of andersom, het gebruik maken van auditieve en/of visuele ondersteuning, het lezen van tekst als antwoordopties en/of het zien van icoontjes. Met deze instelbare functies wordt de aanbieding van informatie perfect afgestemd op de cliënt, zodat deze de vragenlijst beter begrijpt en kan beantwoorden.

Dynamische vragenlijst nodig?

We zetten jouw vragenlijst om naar een dynamische test geschikt voor NAH-patiënten.

Nominatie beste praktijkgericht onderzoek

Senior onderzoeker Ruth Dalemans en student Dionne Nelissen van de opleiding Logopedie van Zuyd Hogeschool aan het woord over project Zie en Hoor de Cliënt.

2e juryprijs: beste praktijkgericht onderzoek

Elk jaar reikt Regieorgaan SIA* een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Met deze prijs willen ze het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven. In dit onderzoek springt de participatie van de cliënt tijdens het hele project sterk in het oog bij de jury. Hun rol bestaat niet alleen uit het testen van de uitkomsten, maar vooral ook uit het leveren van input aan het begin van het onderzoek. Zo was de eerste vraag aan de participanten met NAH: ‘Hoe kunnen we jullie betrekken?’. Hiermee vindt de jury dit project een uitstekend voorbeeld van praktijkgericht onderzoek.

* Regieorgaan SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Vragenlijst ontwikkelen?

Door onze expertise op het snijvlak van psychologie en ICT, digitaliseren we bestaande en nieuwe meetinstrumenten.

v

Projectleider

Ruth Dalemans
r.dalemans@zuyd.nl

Meer weten?

contact@metrisquare.com