Klassieke tests

Trail Making Test, Figuur van Rey en meer

Hoewel Metrisquare veel nieuwe tests aanbiedt in DigiDiag, worden natuurlijk ook klassiekers aangeboden. Gebruikers kunnen vertrouwen op vele jaren onderzoek en ervaring met de klassieke neuropsychologische tests via DigiDiag.

Trail Making Test (TMT)

De Trail Making Test is een neuropsychologische test van visuele aandacht en taakwisseling. Het bestaat uit twee delen waarin de proefpersoon wordt geïnstrueerd om zo snel mogelijk een reeks punten met elkaar te verbinden met behoud van de nauwkeurigheid. Het kan informatie geven over visuele zoeksnelheid, scannen, verwerkingssnelheid, mentale flexibiliteit en uitvoerend functioneren.

De tijd wordt opgenomen. De TMT beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te onderzoeken. 

Aanvullende informatie

Trailmaking-TMT-B-Example

De TMT bestaat uit deel A en deel B. In deel A is het de bedoeling dat de cliënt een lijn trekt, zonder de pen van het blad te halen, tussen alle omcrikelde cijfers, van laag naar hoog en in de juiste volgorde.

In deel B staan zowel cijfers als letters. Het is de bedoeling dat de cliënt wederom een lijn trekt van het eerste cijfer, daarna de eerste letter van het alfabet, vervolgens het tweede cijfer en de tweede letter van het alfabet en zo verder (1-A-2-B-3-C).

In het rapport worden de resultaten automatisch vergeleken met normatieve data verzameld door Schmand, Houx en De Koning, 2012; n = 478; 17-90 jaar oud. Verder worden de tekeningen automatisch opgeslagen. Tijdstempels geven ook de tijd van elke reactie aan.

Figuur van Rey

De Rey Complex Figure Test (RCF) is een neuropsychologische test waarbij de cliënt wordt gevraagd om een ​​ingewikkelde lijntekening te reproduceren, eerst door deze uit de vrije hand te kopiëren (herkenning) en vervolgens uit het geheugen te tekenen (recall).

Er zijn veel verschillende cognitieve vaardigheden nodig voor een correcte uitvoering, en de test maakt daarom de evaluatie van verschillende functies mogelijk, zoals visuospatiale vaardigheden, geheugen, aandacht, planning en werkgeheugen (executive functies).

Met onze tablet-gebaseerde digitale versie van de Rey-figuur kan de tekening opnieuw worden afgespeeld voor latere analyse.

Aanvullende informatie

In deze test wordt de proefpersoon gevraagd een complexe figuur na te tekenen. Op basis van een scoringssysteem met 36 punten wordt de getekende figuur beoordeeld.

Omdat de tekening dus op een later moment als video opnieuw kan worden afgespeeld is scoren dus mogelijk om op een later moment te scoren.

 

Taylor Complexe Figuur

De Taylor complexe figuur is een alternatief voor de complexe figuur van Rey. De test kan gebruikt worden als herhalingsmeting van een eerdere afname van de complexe figuur van Rey: de moeilijkheid is vergelijkbaar maar de proefpersoon kan dan geen beroep doen op de eerder geleerde figuur van Rey.

Scoring en interpretatie van de test wordt vereenvoudigd door de mogelijkheid om de tekening als een filmpje opnieuw af te spelen. Bovendien zorgen tijdgebonden automatische kleurwisselingen ervoor dat men naderhand het construct goed kan zien.

Aanvullende informatie

In 1969 ontwikkelde Laughlin B. Taylor een tweede complexe figuur die vergelijkbaar is met Rey’s complexe figuur en daarom kan worden gebruikt om het geheugeneffect te elimineren in een tweede evaluatie.

Een gedigitaliseerde tablet-gebaseerde versie van deze test is beschikbaar in het DigiDiag testsysteem. In het testsysteem zijn eigen normen beschikbaar voor digitale afname op een tablet.

De volgende afbeelding toont het scoresysteem, evenals automatische kleurcodering om de volgorde van verwerking aan te geven.

TaylorComplexFigure

Bells Cancellation Task

De Bells-test is een klassieke doorstreeptaak die een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van visueel neglect mogelijk maakt. Het automatisch gegenereerde rapport toont het aantal weglatingen en de balans tussen fouten links en rechts. Ook wordt het Annuleringscentrum (CoC) automatisch berekend en weergegeven in het rapport.

Aanvullende informatie

Het automatisch gegenereerde rapport maakt een vergelijking mogelijk met de normen van Vaes, Schevernels & Oostra (2014). Controles: n = 20, m = 61,45 jaar oud (SD = 9,37). RH-patiënten: n = 20, m = 61,65 (SD = 9,85).

Bekijk hier een voorbeeldrapport van de Bells Cancellation.

BellsCancellationReportPicture

Kloktekenen (CDT)

De kloktekentaak is een klassieke taak die oorspronkelijk was ontwikkeld om de visueel constructieve capaciteiten te beoordelen. Later werd de test uitgebreid naar het onderzoeken van het cognitief verminderd functioneren, stoornissen in de ruimtelijke oriëntatie een 
verwaarlozing 
van bijvoorbeeld een lichaamshelft.

In het eerste deel van deze test wordt aan de proefpersoon gevraagd de cijfers van de wijzerplaat van een klok op de juiste plaats neer te zetten. Vervolgens dient de proefpersoon de wijzers op bepaalde tijden te plaatsen.

Block Tapping Task

De Corsi block-tapping-taak is een veel gebruikte test om visuospatiaal werkgeheugen te beoordelen.

In deze test lichten blokken in steeds langer wordende reeksen op. De proefpersoon wordt gevraagd de reeks te herhalen. De proefpersoon doet dit in het DigiDiag testsysteem op het tablet.

De software bepaalt op de achtergrond automatisch of de reeks juist herhaald wordt. Indien de proefpersoon binnen eenzelfde spanne, de reeks twee maal foutief herhaalt wordt de taak automatisch afgebroken.

Aanvullende informatie

DigiDiag biedt verschillende bekende blocktapping-taken. De automatisch gegenereerde rapporten tonen de reeks en de reacties, het tijdstip en het aantal juiste reacties, inclusief de normen (Claessen et al., 2014; Kessels et al., 2008).

Bekijk hieronder een voorbeeld van de Block Tapping Taak op het proefleiderscherm.

BlockTapping_1

 

Ik wil gebruikmaken van deze tests