Geheugen

Maastricht Ageing Studies (MAAS)

Beschikbaar via DigiDiag

De MAAS testbatterij is aanvankelijk ontwikkeld en genormeerd als set van paper-and-pencil tests.

De Maastricht Ageing Studies hebben geleid tot goede moderne normen voor deze testbatterij, waarin zowel klassieke als nieuwe tests opgenomen zijn. In samenwerking met Universiteit Masatricht werden vervolgens digitale verseis van deze instrumenten ontwikkeld.

Wetenschappelijke referenties

Digitalisering MAAS testbatterij

Schreurs, S., In de Braek, D., Stapert, S., & Maastricht UMC+. (2014). DiagnoseIS: A Computerized Form of Cognitive Testing at the Memory Clinic (Masterthesis). Maastricht University.

MAAS testbatterij

Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J. (2005). Rey’s verbal learning test: Normative data for 1855 healthy participants aged 24–81 years and the influence of age, sex, education, and mode of presentation. Journal of the International Neuropsychological Society, 11(3), 290–302. https://doi.org/10.1017/s1355617705050344

Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J. (2006a). The Concept Shifting Test: Adult normative data. Psychological Assessment, 18(4), 424–432. https://doi.org/10.1037/1040-3590.18.4.424

Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J. (2006b). The Stroop Color-Word Test. Assessment, 13(1), 62–79. https://doi.org/10.1177/1073191105283427

Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P., Van Breukelen, G. J., & Jolles, J. (2006c). The Letter Digit Substitution Test: Normative Data for 1,858 Healthy Participants Aged 24–81 from the Maastricht Aging Study (MAAS): Influence of Age, Education, and Sex. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28(6), 998–1009. https://doi.org/10.1080/13803390591004428

MAAS  Testbatterij

Testbatterij voor het meten van geheugen

Testen op geheugen

Meer informatie over digitale mogelijkheden voor het testen van geheugen?
Metrisquare ontwikkelt en digitaliseert bestaande en moderne cognitieve functietaken en andere psychologische tests. Neem contact met ons op als je vragen hebt over de inbouw van een instrument.

Paper-and-pencil tests digitaal scoren
Wij bieden digitale scoringsmogelijkheden voor paper-and-pencil tests via RSPscore.

Bekijk testoverzicht van RSPscore

Stroop kleurwoorden

De Stroop Kleurwoorden Test bestaat uit 3 kaarten: woorden, kleuren en gekleurde woorden.

De eerste kaart meet psychomotorische snelheid en aandacht. Aan de proefpersoon wordt gevraagd hardop woorden van verschillende kleuren te lezen.

De 2e kaart bestaat uit gekleurde blokken waarvan de proefpersoon de kleur hardop moet noemen.

De 3e kaart bestaat uit woorden gedrukt in een kleur die niet overeenkomt met het geschreven woord.

Het is dan de bedoeling dat de proefpersoon probeert de gebruikelijke respons te onderdrukken: inhibitie.

Concept Shifting Test

De Concept Shifting Test bestaat uit 5 items.

In het eerste item (CST Cijfers) wordt aan de proefpersoon gevraagd om in de juiste volgorde genummerde cirkels door te strepen.

In het tweede item (CST Letters) moet de proefpersoon cirkels met letters door strepen.

In het derde item (CST Shift) moet de proefpersoon weer cirkels doorstrepen, maar deze keer steeds afwisselend tussen letters en cijfers. Met dit derde item kan de cognitieve flexibiliteit gemeten worden.

Vervolgens, in de laatste twee items, moet de proefpersoon zo snel mogelijk lege cirkels door strepen. Met de daarmee gemiddelde tijden kan de motorische snelheid berekend worden.

15 Woorden Leertaak Auditief/Visueel (WLT-A/V)

De Woorden Leertaak meet verbaal geheugen.

Tijdens de test worden 15 woorden 5 keer aangeboden. Na het aanbieden van de 15 woorden wordt steeds aan de proefpersoon gevraagd de woorden te reproduceren. De proefleider registreert in DigiDiag welke woorden genoemd worden en wordt daarbij geholpen doordat de computer al na enkele letters het woord automatisch aanvult. Ook het geluid wordt opgenomen.

Na 20 minuten volgt een recall: de proefpersoon moet opnieuw proberen zoveel mogelijk woorden uit het geheugen te reproduceren. Op deze manier wordt het lange termijn geheugen gemeten. Vervolgens wordt aan de proefpersoon gevraagd uit een lijst van 30 woorden, de 15 eerder aangeboden woorden te herkennen.

Letter-Digit Substitution Test

De Letter Digit Substitution Test bestaat uit letter-cijfer paren gevolgd door een lijst van letters.

De proefpersoon wordt gevraagd zo snel mogelijk onder iedere letter het corresponderende cijfer te noteren. Men kan op deze manier de snelheid van informatieverwerking meten.

Deze test is gevoelig voor hersenletsel, dementie en leeftijd.