Neurofysiologie

Diepte-EEG en hersenchirurgie

Klinische Neurofysiologie is een specialisme waarbij (mogelijke) stoornissen in het functioneren van de hersenen, zenuwen en spieren worden onderzocht. Een deel van deze onderzoeken kan worden uitgevoerd middels een wakkere hersenoperatie. Dat is een operatie waarbij een patiënt een deel van de operatie klaarwakker is en neuropsychologische tests uit voert.

In het geval van een wakkere hersenoperatie kunnen voor en tijdens de ingreep tests afgenomen worden voor het meten van cognitieve functies bij een patiënt. Dit kunnen bijvoorbeeld tests zijn voor het meten van geheugen en taalfuncties.

Metrisquare B.V. ondersteunt de digitale afname en scoring van cognitieve tests. Tijdens de wakkere operatie worden stimuli aangeboden op een tablet dat is verbonden met het EEG, hierop zijn de responsen zichtbaar. Dat is mogelijk met behulp van een I/O module die op het tablet aangesloten is.

Wakkere hersenchirurgie met Metrisquare

DigiDiag wordt door Klinisch neuropsycholoog Marc Hendriks als neuropsychologisch testinstrument gebruikt in de operatiekamer ter ondersteuning van neurochirurgische ingrepen voor epilepsiechirurgie. Bij deze ingrepen moet een patiënt volledig wakker zijn zodat zijn geheugen en taalfuncties getest kunnen worden.

Procedure

Ter voorbereiding van de operatie kunnen middels een aantal tests, de cognitieve functies van een patiënt worden gemeten. Tijdens de operatie is de patiënt bij bewustzijn en worden specifieke gebieden in de hersenen gestimuleerd met elektroden. De patiënt voert tijdens de operatie een aantal taken uit op een tablet. Als blijkt dat er tijdens de stimulatie meer fouten gemaakt worden op de taak dan tijdens de voormeting (waarbij niet gestimuleerd werd), dan kan men daaruit conclusies trekken over de cognitieve functies die door dat gebied aangestuurd worden, en dus ook over het wel of niet operable zijn van dat gebied. Op die manier kan voorkomen worden dat gebieden die belangrijke cognitieve functies aansturen, onnodig of onbedoeld beschadigd raken tijdens operaties voor het behandelen van bijvoorbeeld epilepsie of hersentumoren.

Bovenstaande afbeelding (met dank aan MUMC afd. Klinische Neurofysiologie) toont een patiënt die gestimuleerd wordt tijdens het uitvoeren van neuropsychologische taken. Tijdens de stimulatie maakt de patiënt een fout, die met een rode marker in het EEG weergegeven wordt. Dit is mogelijk met behulp van een I/O module, die op het tablet aangesloten is. Met de DigiDiag is het daardoor mogelijk om een verbinding te maken tussen de systemen van de chirurg, neurofysioloog en neuropsycholoog.

Zie ook deze aanbevelingsbrief door Marc Hendriks, Donders Institute.

”Voor het valideren van een nieuwe visuele geheugentest heb ik gekozen om deze samen te ontwikkelen met Metrisquare B.V. De nieuwe test beoogt om geheugenproblemen bij patiënten na een wakkere hersenoperatie te voorkomen. Omdat deze operaties maar beperkt kunnen duren is het noodzakelijk dat de stimuli eenvoudig zijn en in een kort tijdsbestek multipele keren herhaald kan worden.

Metrisquare B.V. heeft deze voorwaarden uitstekend verwerkt.”

Inge Reverdink

Master student Klinische psychologie, Radboud Universiteit (2019 - 2020)