OBVL

Meetpretentie

Meet de opvoedingsbelasting van ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

Omschrijving

De Opvoedingsbelasting Vragenlijst bestaat uit 34 items en is bedoeld als aanvulling en hulpmiddel bij de gangbare diagnostiek. Een ouder of opvoeder van het kind vult de vragenlijst zelfstandig in. Het zijn uitspraken over hoe ouders hun kind ervaren, hoe zij met hen omgaan, en hoe zij zichzelf voelen. Er zijn vijf subschalen: problemen opvoeder-kindrelatie; problemen met opvoeden; depressieve stemmingen; rolbeperking; gezondheidsklachten. Daarnaast is er een score voor totale opvoedbelasting. 

 

Doelgroep

N

Volwassenen

Leeftijd

11 - ∞

Normen

2012

Uitgever/Auteurs

A. Vermulst, G. Kroes, R. de Meyer, L. Nguyen & J.W. Veerman

Praktikon B.V.

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€ 0,94 excl. BTW

Documentatie