Huidige projecten

> Project Zie en Hoor de Cliënt
Communicatievriendelijk maken van meetinstrumenten

> Sport tests – hersenschudding
Topsporters testen op hersenletsel

> Remote testing
Begeleid online NPO op afstand  

Voorgaande projecten

> DiaNAH Testbatterij
Screenen op visuele perceptie

> Visuospatieel Neglect Testbatterij
Testen op visuospatieel neglect

> MAAS Testbatterij
Onderzoek op geheugenpoli met klassieke en moderne tests

> SCOPA-COG Testbatterij
Evalueren van cognitieve stoornissen bij patiënten met de ziekte van Parkinson