RSP

Alle gangbare tests digitaal scoren en rapporteren

Bekijk hier het volledige testaanbod van RSP

Compleet en uniform scoren

Het Roermond Score Programma (RSP) is het meest complete scoringsprogramma voor psychodiagnostisch medewerkers en
psychologen. Met RSP kun je alle gangbare tests binnen de psychodiagnostiek afnemen, scoren en rapporteren. RSP gebruikt oorspronkelijke normgegevens zoals gepubliceerd door uitgevers en in gerenommeerde vakliteratuur.

De uniforme werking van RSP zorgt voor meer efficiëntie en effectiviteit. Hand-, opzoek- en rekenwerk bij het scoren van psychologische tests wordt met RSP digitaal ondersteund. Hiermee wordt tijd bespaard bij het scoren en rapporteren en minimaliseer je de kans op fouten. De automatische digitale rapportages worden ingericht met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

RSP biedt een oplossing voor iedereen! Kies je RSP Compleet of RSP Praktisch?

Welke tests zitten er in RSP?

RSP beschikt over meer dan 300 psychodiagnostische tests om te scoren en meer dan 80 psychodiagnostische vragenlijsten om online af te nemen. De meest gebruikte tests binnen de ambulante en klinische praktijk zijn standaard beschikbaar, inclusief alle tests aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen. RSP biedt tests in alle domeinen waaronder intelligentie, cognitie en persoonlijkheid. Hieronder vind je een testoverzicht van van de testpakketten.

Rapportage

Met één eenvoudige klik maakt RSP automatisch rapporten van de ingevoerde scores. Je ontvangt een detailrapport in pdf-formaat voor elke afgenomen test én een conceptueel rapport met weergave van meerdere tests als .docx- of .odt-bestand die je naar wens kunt aanvullen. Dit versnelt het maken van een eindrapportage en zorgt ervoor dat fouten worden geminimaliseerd. Je kunt de rapportages in jouw eigen huisstijl genereren. Daarnaast biedt RSP een hoogwaardige visuele weergave van de testgegevens met uniformiteit en overzichtelijkheid door middel van toegevoegde grafieken. Voor effectmonitoring of wetenschappelijk onderzoek biedt RSP een effectieve mogelijkheid om gegevens te exporteren. 

  Voorbeeld conceptrapport

  icoon detailrapport

  Voorbeeld detailrapport NPV

  icoon detailrapport

  Voorbeeld detailrapport WAIS-IV

  Hoe werkt het?

  RSP wordt al sinds 1988 in de klinische praktijk gebruikt. Van oorsprong is het een On-premises programma dat in de basis werkte met Microsoft Word en Excel. Inmiddels is RSP een online tool die via een webbrowser werkt. 

  RSP biedt vele voordelen, zoals een snelle invoer van scores van geselecteerde tests, controle op de juistheid van antwoorden met behulp van teksten, opslag en opzoeken van reeds geteste cliënten, een logboek van alle afgenomen tests en effectrapportage. Het programma bewaakt leeftijdsgrenzen en opleidingsniveaus van tests, en biedt standaard normering volgens de testhandleiding met de mogelijkheid om ook ANDI normen te gebruiken. Er kan gekozen worden uit verschillende versies van tests of normen, en tests kunnen gesorteerd worden op categorie of alfabet. Favoriete tests kunnen opgeslagen worden voor snelle toegang.

  ”RSP heeft voor ons als Jeugd GGz organisatie duidelijk een meerwaarde. Het digitaal platform zorgt ervoor dat je als onderzoeker te allen tijde de mogelijkheid hebt je testmateriaal (ook voor jeugd) te scoren en geen kostbare tijd kwijt bent in het zoeken naar handleidingen etc. Waardevol is dat we er altijd verzekerd van zijn dat we diagnostische uitspraken doen op basis van up-to-date normen. Zelfs ANDI normen binnenkort! Goed om te zien dat RSP de focus legt op de digitale benadering van psychodiagnostiek. ”

  Anne Onnink

  Psychodiagnostisch werker, Jeugd Ggz (onderdeel Dimence Groep)

  Wil je psychologische tests digitaal afnemen? DigiDiag biedt de mogelijkheid om NPO’s en psychologische tests snel en nauwkeurig digitaal af te nemen.

  Modules

  ANDI normen

  Sinds 2021 is het Roermond Score Programma (RSP) gekoppeld aan ANDI, een platform van de Universiteit van Amsterdam en de neuropsychologische onderzoeksgemeenschap in Nederland en België. Dit stelt gebruikers in staat om testscores binnen RSP direct te vergelijken met een grote database met normgegevens, gebaseerd op duizenden afnames van gezonde proefpersonen. Met één knopdruk kunnen gebruikers ook multivariate vergelijkingen uitvoeren, wat voordelig is voor de diagnostische taak, waarbij meerdere cognitieve of gedragseigenschappen in samenhang moeten worden geëvalueerd voor het stellen van een diagnose.

  Effectmonitoring

  Binnen één grafiek kunnen voor- en nametingen zichtbaar gemaakt worden per cliënt of per groep cliënten. Metingen kunnen ook wekelijks verricht worden, om zo het effect van bepaalde interventies per cliënt (of per groep) in kaart te brengen. Deze functie biedt veel mogelijkheden ter ondersteuning van de behandeling. Dit is zeer waardevol voor de behandeling en kan leiden tot tijdige aanpassingen van het behandelplan wanneer blijkt dat de behandeling onvoldoende effect heeft. Deze functie biedt ook mogelijkheden voor ROM (Routine Outcome Monitoring), wat het management en de zorgverzekeraars in staat stelt om mee te kijken met de behandelaar.

  Online vragenlijsten afnemen

  Het handmatig scoren van papierwerk vergt meer tijd en vergroot het risico op fouten. Met de module vragenlijsten afnemen kun je tests digitaal afnemen. Dit kan begeleid op locatie zijn, maar ook op afstand. Je maakt eenvoudig een cliënt aan en kiest de tests die klaargezet moeten worden. In het overzicht zie je de voortgang. Van tests die afgerond zijn kun je direct rapporten maken. 

  SSO-koppeling

  SSO staat voor Single Sign-On en zorgt ervoor dat je maar één keer centraal hoeft in te loggen en dan automatisch aangemeld bent bij RSP. Een SSO-koppeling draagt bij aan de veiligheid binnen een instelling en bespaart tijd. Je hoeft geen inloggegevens voor RSP meer te onthouden en kunt direct aan de slag. RSP werk met de meest gangbare SSO aanbieders.

  Statistiek

  De data die je met RSP verzamelt kunnen worden geëxporteerd naar programma’s om verdere analyses uit te voeren, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Van de geselecteerde gegevens wordt dan een CSV-bestand (Comma Separated Value) gemaakt, waarin elke rij een proefpersoon is en elke kolom een variabele. Per cliënt kun je aangeven of de data gebruikt mogen worden voor onderzoek. De data blijven in elk geval eigendom van de insteling: Metrisquare gebruikt de data niet voor eigen onderzoek.

  EPD-koppeling

  Als je werkt met het Roermond Score Programma (RSP) is het mogelijk om gebruik te maken van een koppeling tussen RSP en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Deze koppeling maakt het mogelijk om gegevens tussen deze twee systemen uit te wisselen. Dit kan voor bijvoorbeeld het ophalen van demografische cliënt- of patiëntgegevens, of voor het doorsturen van testresultaten aan het EPD.

  Ik wil een persoonlijk gesprek