SCOPA-COG Testbatterij

Onderzoek naar ziekte van Parkinson

SCales for Outcomes in PArkinson’s disease-COGnition (SCOPA-COG)

De SCOPA-COG is een cognitieve testbatterij voor cliënten met de ziekte van Parkinson (ZvP). Cognitieve stoornissen kunnen optreden als niet-motorisch verschijnsel bij mensen met de ziekte van Parkinson.

De SCOPA-COG (Marinus et al., 2003) is  ontwikkeld omdat deze cognitieve stoornissen een specifiek karakter hebben. Via de SCOPA-COG kunnen deze stoornissen bij de patiëntgroep gevalueerd worden.

Assessment of cognition in Parkinson’s disease. Marinus, J., Visser, M., Verwey, N. A., Verhey, F. R. J., Middelkoop, H. A. M., Stiggelbout, A. M., & Van Hilten, J. J. (2003).  Neurology61(9), 1222–1228. 

Geheugen en leren

Beschikbaar via DigiDiag 

Woorden Herinneringstaak

Tien woorden worden steeds 4 seconden visueel aangeboden. De proefpersoon leest deze woorden hardop voor en krijgt de instructie er zo veel mogelijk te onthouden. Wanneer alle woorden zijn getoond, noemt de proefpersoon alle woorden op die hij nog weet. Er is geen tijdslimiet of volgorde aan het herinneren verbonden. Nadat alle andere taken zijn afgenomen wordt nogmaals gevraagd welke woorden de proefpersoon zich nog herinnert.

Spanne Achterwaards

De proefleider leest een steeds langer wordende cijferreeks voor. De proefpersoon herhaalt deze in omgekeerde volgorde.

Blokjes Aanwijzen

Op de tablet worden vierkantjes/blokjes getoond. Een afbeelding van een pen toont automatisch de volgorde waarop de blokjes door de proefpersoon één voor één met de pen op het tablet moeten worden aangewezen.

Executieve functies

Beschikbaar via DigiDiag 

Vuist-strek-palm

Op de laptop van de testleider worden afbeeldingen van de juiste positie van de hand getoond. Deze serie wordt 5 maal door de proefleider aan de patiënt getoond, waarna de patiënt de serie zelfstandig uitvoert.

Semantische woordvloeiendheid

De proefpersoon noemt in één minuut zo veel mogelijk dieren op. Deze woorden voert de testleider direct met behulp van de laptop in.

Dobbelstenen

De proefpersoon wordt gevraagd volgens een bepaalde regelmaat te antwoorden op het aantal ogen van de op het tablet afgebeelde dobbelsteen. De bijbehorende regel blijft in beeld. In de tweede conditie worden nogmaals dobbelstenen getoond, maar verandert de antwoordregel. Deze regel blijft wederom voor de proefpersoon zichtbaar.

Aandacht

Beschikbaar via DigiDiag 

Terugtellen

De proefpersoon krijgt de instructie in stappen van drie terug te tellen van 30 naar 0.

Maanden achterwaards

De proefpersoon noemt de maanden van het jaar in omgekeerde volgorde op.

Visuospatiële functies

Beschikbaar via DigiDiag 

Figuren completeren

De proefpersoon krijgt 5 incomplete figuren te zien en moet steeds 2 of 3 vormen uit 4 of 5 mogelijke alternatieven kiezen om het figuur te completeren. De testleider geeft op het eigen proefleiderscherm aan welke vormen de patiënt heeft gekozen door het bijbehorende cijfer op te noemen.

“In a prospective longitudinal cohort study which investigates whether stress is of influence on cognitive functioning and the acceleration of cognitive degeneration in Parkinson’s disease, I am using DigiDiag for neuropsychological assessment and measurements of stress. Stress is measured by a stress questionnaire and VAS-scales designed using the DigiDiag development module. Participants are enabled to fill out questionnaires at home online during the study. Using DiagnoseIS, the following neuropsychological tests are conducted: Stroop Color Word Test, Concept Shifting Test, Letter-Digit Substitution Test, Verbal Learning Test and the SCOPA-COG battery.”

Sandra Eygelshoven

Clinical Neuropsychologist, Zuyderland Hospital in collaboration with the University of Groningen

Paper-and-pencil tests, digitaal scoren

Een scoringsprogramma voor meer dan 253 psychologische tests. Met het Roermond Score Programma(RSPscore) kun je afgenomen paper-and-pencil tests op uniforme wijze digitaal scoren.

Bekijk hier de testindex van RSPscore.