SIPP

Meetpretentie

Ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen.

Omschrijving

De Severity Indices of Personality Problems meet de ernst van persoonlijkheidsfunctioneren op basis van een analyse van defecten of beperkingen in egofuncties. Daarnaast kan de SIPP ingezet worden om
veranderingen in persoonlijkheidsfunctioneren te meten, bijvoorbeeld na een behandeling.

De SIPP heeft 118 items. Er is ook een verkorte versie (SIPP-SF) met 60 items.

Doelgroep

N

Volwassenen

Leeftijd

0 - ∞, normale personen en psychiatrische patiënten

Normen

2013

Uitgever/Auteurs

De Viersprong

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€ 0,00 excl. BTW

Documentatie