Vragenlijsten inbouwen

Op basis van een excelsjabloon

In het Metrisquare platform kunnen vragenlijsten worden ingebouwd, die gebruikt kunnen worden in de producten DigiDiag en RSP. Dit gebeurt op basis van een sjabloon in Microsoft Excel. Nadat je op basis van dit sjabloon een vragenlijst opgebouwd hebt in het Excel-bestand, kun je het uploaden naar het platform, om het zelf te gebruiken of beschikbaar te maken voor andere gebruikers. Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheden van het sjabloon.

De indeling van het sjabloon

Het vragenlijstsjabloon is een Excel-bestand, bestaande uit rijen en kolommen. In elke rij staat een regel die gepresenteerd zal worden tijdens de afname van de test, met erachter in de kolommen een aantal eigenschappen, bijvoorbeeld om te bepalen welke antwoordopties er zijn, of de vraag op dezelfde pagina staat als de vorige vraag, of antwoorden verplicht is enzovoorts. In onderstaande afbeelding zie je links een sjabloon en rechts de uiteindelijke weergave ervan bij afname van de test.

Dit zijn de kolommen die gebruikt worden:

 • questionheader: een dikgedrukt kopje.
 • question: tekst van een instructie of vraag.
 • showcondition: een voorwaarde die wel of niet waar kan zijn, om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld vragen overgeslagen kunnen worden als een eerdere vraag een bepaald antwoord heeft.
 • answers: een tekst die bij een antwoordknop hoort, de schaal waarop de antwoordknop scoort en de score die gekoppeld is aan die knop.
 • nanswersallowed: bepaalt het aantal antwoorden dat gegeven moet worden.
 • inputtype: het soort weergave van de vragen en antwoorden, bijvoorbeeld met een rij knopjes, een open invoerveld of met een schuifbalk.
 • picturelink: de bestandsnaam van een afbeelding die getoond moet worden.
 • pagegroup: hiermee wordt bepaald welke regels op dezelfde pagina moeten verschijnen.
 • maxquestionsperpage: het aantal regels dat op dezelfde pagina mag verschijnen.
 • phase: geeft in de voortgangsbalk weer in welk onderdeel van de test je bent, bijvoorbeeld ‘instructie’, ‘vragen’, ‘einde’

Invoertypes

Horizontale knoppen

Om één of meer antwoordknoppen in een rij te plaatsen gebruik je het type horizontalbuttons.

Elke knop heeft een optioneel label, schaal en waarde. Deze worden, voor elke knop, met een ‘;’ gescheiden ingevoerd in de kolom ‘answers’. Stel dat er bijvoorbeeld drie knoppen zijn:

 1. Knop ‘-‘  met score -1 op schaal S
 2. Knop ‘-/+’ die geen score heeft
 3. Knop ‘+’ met score +1 op schaal S

In dit geval wordt dit gecodeerd als:    -;S;-1;    -/+;S;0;    +;S;1

Indien je dus meerdere vragen maakt met dezelfde schaal, dan zal het programma die scores dus ook automatisch optellen. Het nadeel is dat je uiteindelijk de scores in de rapportage dan niet meer per item ziet: er is dan alleen een totaalscore. Je kunt daarom vaak beter kiezen voor unieke schalen per vraag, zoals ‘Q1’, ‘Q2’, enz. We leggen in een volgende hoofdstuk ook uit hoe je een koppeling kunt maken met de scoring via het Roermond Score Programma (RSP).

Het is ook mogelijk een afbeelding weer te geven. Deze verschijnt dan altijd onder de tekst van de vraag. De positie van de knoppen kan eventueel aangepast worden, bijvoorbeeld om knopjes onder bepaalde onderdelen van de afbeelding te positioneren. Het invoertype is dan horizontalbuttons_x0_xi waarbij x0 de afstand (in pixels) is tot de eerste knop en xi de afstand tussen elke knop.

inputtype: horizontalbuttons
answers: -;S;-1;-/+;S;0;+;S;1
inputtype: horizontalbuttons
picturelink: image1.png
answers: --;S;-2;-;S;-1;-/+;S;0;+;S;1;++;S;2
inputtype: horizontalbuttons_600_50
picturelink: image2.png
answers: A;S;1;B;S;2;C;S;3;D;S;4;E;S;5
Analoge schaal met schuifbalk

Het is mogelijk om het antwoord te laten kiezen op een analoge schaal, met een knopje dat je kunt schuiven over een horizontale balk. Het benodigde invoertype is analoguescale. Het minimum en maximum kan ingesteld worden, evenals de initiële waarde. Links en rechts van de schuifbalk kan een label worden getoond.

De instellingen gebeuren via de answers kolom. Net als bij de horizontalbuttons bestaat die uit groepjes van label, schaal en score. Een schuifbalk kan bijvoorbeeld als volgt worden ingedeeld:

 1. Links het label ‘–‘ en minimum 0
 2. Als beginwaarde 50 en geen label
 3. Rechts het label ‘++’ en maximum 100

In dit geval wordt dit gecodeerd als:    –;S;0;    ;S;50;    ++;S;100

inputtype: analoguescale
answers: --;S;0;;S;50;++;S;100
Kiezen: 'meest' - 'minst'

In sommige vragenlijsten wordt gevraagd uit meerdere opties de opties te kiezen die je het meest en het minst aanspreken. Dit kan met het invoertype ipsative. Elke regel heeft dan twee knopjes. Het systeem zorgt er bij de afname voor dat je in elke kolom maar één knopje aan kunt zetten.

inputtype: ipsative
answers: ;S;0;;S;1
Vrije invoer van tekst en/of cijfers

Wanneer een getal of tekst ingevoerd moet worden als antwoord kun je gebruik maken van het ‘open’ invoertype. Daar zijn vijf types voor beschikbaar:

 • opennumN voor N cijfers
 • opencharN voor N alfanumerieke karakters
 • openmailN voor een e-mail adres met maximaal N karakters
 • rankN voor sortering van N elementen
 • constantsumN voor het verdelen van N punten
inputtype: openchar30
answers: ;Comment;
inputtype: opennum2
answers: jaar;Age;
inputtype: rank3
answers: ;S;
Schuifknopjes: aan/uit

Met het invoertype switches kun je schuifknopjes maken om iets aan of uit te zetten. Door er enabled voor te zetten zorg je ervoor dat ze standaard aan staan. Zet je dat er niet voor, dan staan ze standaard uit. Door er columns achter te zetten kun je ze in kolommen laten weergeven.

inputtype: enabledswitchcolumns
Icoontje met tekst

Gebruik het invoertype blurb om een icoontje weer te geven met eronder een stukje tekst. Door er columns achter te zetten kun je meer van deze elementen naast elkaar plaatsen.

inputtype: blurbcolumns
Overige invoertypes

Behalve bovenstaande, veel gebruikte invoertypes kun je nog gebruik maken van:

 • buttonlist: een verticale lijst van knoppen
 • dropdown: een vakje dat je uit kunt klappen om een item uit een lijst te kiezen
 • datepicker: een invoerveld voor datums met kalender

Scoring via RSP

Zoals eerder uitgelegd kan een antwoordelement scoren op een ingestelde schaal. Je zou die schaal kunnen zien als een variabele die een bepaalde waarde krijgt als iemand een antwoord geeft. Die variabelen kunnen ook doorgegeven worden aan het Roermond Score Programma (RSP). In dat geval maak je in principe een koppeling tussen antwoordopties bij de afname en invoervelden in RSP.

In RSP hebben alle invoervelden een F-code, die begint met F30. Het eerste invoerveld heeft dus code F30, het tweede invoerveld is F31 enz. Door deze F-codes als schaal te gebruiken in het vragenlijstsjabloon, kun je de waarden van antwoordopties doorgeven aan RSP, waar ze vervolgens automatisch verder verwerkt kunnen worden tot rapport.