VvGK6-16

Meetpretentie

Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart.

Omschrijving

Met de VvGK6-16 kan worden nagegaan of en in welke mate symptomen van de gedragsstoornissen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Oppositional Defiant Disorder (ODD) en Conduct Disorder (CD) bij een kind aanwezig zijn met de DSM-IV als uitgangspunt. De VvGK omvat 42 gedragsbeschrijvingen waarbij de ouder of leerkracht dient aan te geven in hoeverre deze gedragingen van toepassing zijn op het kind. Er zijn vier schalen: 1. Aandachtstekort 2. Hyperactiviteit/impulsiviteit 3. Oppositional Defiant Disorder 4. Conduct Disorder.

Doelgroep

N

Adolescenten

N

Kinderen

Leeftijd

6 - 16

Normen

2008

Uitgever/Auteurs

J. Oosterlaan, D. Baeyens, A. Scheres, I. Antrop, H. Roeyers, & J. Sergeant 

Pearson Information & Assessment B.V.

Beschikbaarheid

Digitale afname en scoring

Licentieprijs

€ 3,10 excl. BTW

Documentatie