BDI-II-NL-R

Bekijk het volledige testoverzicht

Meet algehele ernst van depressieve symptomen volgens de DSM

13 – ∞ jaar

j

Zelfrapportage vragenlijst met 21 items

Nederlandstalig

Digitaal scoren & digitaal afnemen

Auteurs: A.J.W. van der Does, A.T. Beck

Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.

p

Jaar van uitgave: 2016

Klik hier voor de actuele licentiekosten

De Beck Depression Inventory (BDI) is een lang bestaand en veelgebruikt instrument om de ernst van depressieve symptomen te meten. De Nederlandse bewerking van de tweede editie (BDI-II-NL), gepubliceerd in 2002, is herzien vanwege nieuwe gegevens over het instrument. De herziening richtte zich voornamelijk op hoofdstukken 3 en 4, die werden aangepast vanwege verouderd onderzoek. Hoofdstuk 1 beschrijft de geschiedenis van BDI, hoofdstuk 2 behandelt afname en scoring, inclusief digitale methoden. Hoofdstuk 5 is nieuw en omvat een samenvatting van recent psychometrisch onderzoek met BDI-II in verschillende landen.

BDI-II bestaat uit 21 items en meet depressieve symptomen bij volwassenen en adolescenten. Het instrument volgt de diagnostische criteria van depressieve stoornissen volgens DSM-IV, DSM-5 en ICD-10. BDI-II is geen diagnostisch instrument, maar beoordeelt de ernst van depressieve symptomen. De vragenlijst omvat cognitieve, affectieve, somatische en vegetatieve symptomen. De totaalscore geeft de algehele ernst van depressie aan, variërend van minimaal tot ernstig.

Factoranalyse ondersteunt het gebruik van de totaalscore als ernstindex. Beperkte ondersteuning is er voor modellen met twee en drie subschalen. De herziene versie is genormeerd op basis van recent Nederlands onderzoek met representatieve steekproeven uit de bevolking en patiënten met stemmingsstoornissen. Afkappunten uit eerdere handleidingen tonen hoge sensitiviteit en specificiteit, en T-scores en percentielen zijn beschikbaar voor vergelijking met normgroepen. Online afname en scoring van BDI-II-NL-R bieden toegang tot deze gegevens.

Toepassing in Metrisquare

Je kunt de BDI-II-NL-R digitaal afnemen en scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Wil je paper-and-pencil tests digitaal scoren?

Bekijk RSP

Wil je (neuro)psychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag