RevArte Visual Search Task

DigiDiag Neuro

De RevArte Visuele Zoektaak (RVST) is ontwikkeld door Cristophe Lafosse, Revalidatieziekenhuis RevArte.

The RevArte Visual Search Task: a Pilot Study
Desmet I. (2015) The RevArte Visual Search Task: a Pilot Study (Poster)

The RevArte Visual Search Task: A Sensitive Computerized Visual Search Test Using Touch-Screen Technology
Desmet I., Lafosse C. (2015)

De sensitiviteit van de computerondersteunde RevArte Visual Search Task bij mild traumatisch hersenletsel
Note E., Lafosse C. (2015)

De RevArte Visual Search Task: een studie naar gebruiksgemak, normering en psychometrische kwaliteiten
Cochet S., Debrie R. De Vriendt L., Mariën E., Matthyssen N., Van den Brande E., Verwerft L., Van Dijck J. (2019)

RevArte Visual Search Task (RVST)

In deze test wordt steeds een veld met stimuli getoond, waarbij de proefpersoon gevraagd wordt het figuur dat in het midden afgebeeld is te zoeken in het veld en deze steeds door te strepen met een pen op een digitaal tablet.

Het systeem meet ondertussen de omissies en de zoektijden. Bovendien wordt het zoekpatroon geregistreerd. Het rapport toont de verschillen tussen de responsen rechts en links. Dit is waardevolle informatie bij het onderzoeken van visuele perceptie en het opsporen van visuospatieel neglect.

In 2015 werd een studie uitgevoerd met 66 hersenletsel patiënten en 19 gezonde controles om de psychometrische eigenschappen van de test te bepalen, evenals de klinische bruikbaarheid voor diagnostische doeleinden in een revalidatiesetting. Hieruit bleek dat het met RVST mogelijk is onderzoek te doen naar visuo-spatieel neglect en visuo-motorische exploratie. De RVST differentieert significant tussen de gezonde proefpersonen en de groepen met hersenletsel.

In 2019 werden aanvullende onderzoeken uitgevoerd door Thomas More in Antwerpen. Hierbij werden normatieve data verzameld onder 104 gezonde controles. Bovendien bleek uit de studie dat de RVST scores niet afhankelijk zijn van leeftijd, geslacht en opleiding.

Wil je meer informatie of gebruik maken van de RVST?

Overige testbatterijen

Binnen Metrisquare zijn er diverse opties voor het testen en screenen op visuele perceptie.

DiaNAH testbatterij
Binnen een relatief kort onderzoek, een complete indruk te krijgen van eventuele visuele perceptiestoornissen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

VNT testbatterij
Met deze tests kunnen zelfs de meest subtiele afwijkingen kunnen worden vastgesteld dankzij de hoge specificiteit en sensitiviteit.

Klik hier voor een overzicht van tests geschikt voor het testen op visuele perceptie.