Visuo-spatieel Neglect Testbatterij

DigiDiag

Deze testbatterij is ontwikkeld in het kader van het PhD-onderzoek door Nathalie Vaes, Universiteit Gent.

Capturing peripersonal spatial neglect: an electronic method to quantify visuospatial processes
Vaes N., Lafosse C., Nys G., Schevernels H., Dereymaeker L., Oostra K., Hemelsoet D., Vingerhoets G. (2015)
Behavior research methods. 47(1). 27-44. https://doi.org/10.3758/s13428-014-0448-0. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24567147 

Contraversive Neglect? A Modulation of Visuospatial Neglect in Association With Contraversive Pushing
Vaes N., Lafosse C., Hemelsoet D., Van Tichelt E., Oostra K., Vingerhoets G. (2015)
Neuropsychology, 29(6), 988–997. https://doi.org/10.1037/neu0000205 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25961652 

VNT  Testbatterij

De tests die deel uitmaken van de Visuospatieel Neglect Testbatterij (VNT) hebben een hoge specificiteit en sensitiviteit: met deze tests kunnen zelfs de meest subtiele afwijkingen kunnen worden vastgesteld.

Maze Visuospatial Navigation

De proefpersoon wordt gevraagd de kortste route te zoeken in een ‘doolhof’ waarin talloze routes mogelijk zijn. Proefpersonen met visuospatieel neglect hebben vaak de neiging af te buigen in hun pad, terwijl de meeste gezonde controles een pad kiezen dat min of meer recht naar boven loopt.

Bells Cancellation Test

Een klassieke taak waarin klokken doorgestreept moeten worden. De klokken zijn in gelijke aantallen in kolommen ingedeeld, waardoor naderhand eenvoudig een analyse gemaakt kan worden voor vergelijking van rechts en links. Bovendien kan in de digitale versie eenvoudig het zoekpatroon bekeken worden.

Diamond Cancellation Test

In een veld met stimuli, aangeboden op A3-formaat (22 inch breedbeeld), moeten ruitjes gezocht worden. De proefpersoon moet deze doorstrepen op het tablet. Op de achtergrond worden de responsetijden en omissies automatisch geregistreerd, evenals het zoekpatroon.

Schenkenberg Line Bisection Test

Deze digitale variant van de Lijndeeltaak van Schenkenberg et al. (1980) meet eenvoudig de percentages waarop de lijnen gedeeld worden door de proefpersoon. Dit bespaart tijd, omdat de proefleider de responsen nu niet meer handmatig hoeft op te meten.

Coloured Rectangle Bisection

Er worden gekleurde rechthoeken aangeboden, die de proefpersoon in het midden moet delen met de pen op het digitale tablet. Een deel van de rechthoeken is gevuld met één kleur. Het andere deel is gevuld met een gradient tussen twee kleuren.

Visual Search Time Test

De proefpersoon moet in een veld met 20 stimuli proberen zo snel mogelijk het figuur dat in het midden afgebeeld wordt te vinden. Dit figuur moet dan doorstreept worden. De test bestaat uit 16 items, waarin steeds het figuur in het midden wisselt.

Drawing Test

De proefpersoon dient twee symmetrische tekeningen te kopiëren: een klok en een vlinder. Middels een scoringssysteem wordt bekeken welke details correct worden nagetekend. Verder wordt ook de tijd geregistreerd. Achteraf is daardoor een analyse mogelijk waarmee het verschil tussen rechts en links bepaald wordt.

Spatial Memory Test

De proefpersoon ziet steeds een bol in beeld komen, waarin deze een streep moet zetten. Meteen daarna verschijnt op die plek een eenvoudige lijntekening. De proefpersoon wordt later gevraagd de eerder getoonde afbeeldingen op te noemen. Er volgt uiteindelijk ook een uitgestelde herkenningsfase.

Extinction Test

Terwijl de proefpersoon fixeert op een kruisje in het midden van het tablet, verschijnen rechts en links daarvan bollen. De proefpersoon dient met een knoppenkastje aan te geven of de bollen rechts, links of op beide posities verschijnen. De reactietijden en aantallen correct worden automatisch bijgehouden.

Wil je meer informatie of gebruik maken van de VNT testbatterij?

Overige testbatterijen

Binnen Metrisquare zijn er diverse opties voor het testen en screenen op visuele perceptie.

DiaNAH testbatterij
Binnen een relatief kort onderzoek, een complete indruk te krijgen van eventuele visuele perceptiestoornissen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

RevArte Visual Search
Meten van visuospatieel neglect.

Klik hier voor een overzicht van tests geschikt voor het testen op visuele perceptie.

Nathalie Vaes en haar Visual Search Time Test