Neuropsychologie

Het vakgebied neuropsychologie bestudeert de samenhang tussen de werking van de hersenen en het menselijk gedrag. Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) toetst de cognitieve functies, en is bedoeld om het cognitief functioneren van een proefpersoon in kaart te brengen.

Neuropsychologische tests kunnen cognitieve functies meten bijvoorbeeld op het gebied van aandacht, waarneming en visuospatiële functies, geheugen & leren, spraak & taal en executieve functies.

Middels een multidisciplinaire aanpak kunnen neuropsychologische aandoeningen vanuit verschillende disciplines onderzocht en behandeld worden door diverse specialisten.

Metrisquare B.V. biedt oplossingen voor het digitaal afnemen en scoren van (neuro-)psychologische tests. Ook ondersteunt Metrisquare bij de ontwikkeling en digitalisering van cognitieve tests en cognitieve training.

Onze partners

DigiDiag testsysteem

Cognitieve functies testen met een stylus

Tests beschikbaar voor cognitieve functies omtrent:

Aandacht

Geheugen

Perceptie

Oriëntatie

Spraak & Taal

Executieve functies

Testbatterijen en testen

Beschikbaar via DigiDiag testsysteem

Testbatterijen

Klassiekers

Digitaal scoren

Roermond Score Programma

Paper-and-pencil tests uniform scoren in één programma.

Alle ruim 250 beschikbare tests worden in RSP op dezelfde uniforme, eenvoudige en snelle manier ingevoerd. Er is daardoor een zeer geringe leercurve.

Diagnostiek

In het DigiDiag testsysteem vind je diverse tests die geschikt zijn voor neuropsychologische diagnostiek. Onze tests bestaan enerzijds uit nieuwe, moderne tests en anderzijds uit klassiekers die we digitaal beschikbaar gemaakt hebben op een tablet met digitale pen, zoals:

 

 • Trailmaking (TMT A en B)
 • Woorden Leertaken (15 WLT)
 • Lijndelen
 • Doostreeptaken
 • Rey Complexe Figuur
 • Letter-Digit Substitution
 • En vele andere tests 

Behandeling

Ook tijdens de behandeling zijn er diverse manieren waarop Metrisquare ingezet kan worden. Voorbeelden zijn:

Cognitieve training, bijvoorbeeld om het ziekte inzicht te vergroten of om bepaalde functies te oefenen. In het platform vindt u zowel trainingstaken voor volwassenen als voor kinderen.

Fijnmotorische training: in combinatie met het tablet kunnen fijnmotorische taken uitgevoerd worden, zoals het tracen van bepaalde lijntekeningen of schrijfmotorische tests waarbij ook de pendruk gemeten wordt en als feedback getoond kan worden.

Effectmonitoring: door diverse instrumenten op verschillende momenten in de behandeling herhaald af te nemen kan de ontwikkeling gevolgd worden. Met de Metrisquare software kunnen eenvoudig effectrapporten gemaakt worden van zulke metingen.

 • Geschikt voor volwassene en kind
 • Ontwikkeld door clinici en wetenschappers 
 • Bewustwording en inzicht bij patiënt
 • Beter begrip ziektebeeld: De patiënt met bijvoorbeeld NAH zal zijn/haar ziektebeeld beter kunnen begrijpen, dit draagt tevens bij aan de motivatie tijdens de behandeling.

Onderzoek

Al vele jaren werkt Metrisquare samen met diverse topklinische ziekenhuizen en vooraanstaande universiteiten.

Zij gebruiken het Metrisquare platform om experimenten te ontwikkelen met de testontwikkelmodule mTOM. De diverse standaardopties en aanvullende mogelijkheden om met scripts de functionaliteit uit te breiden is ideaal voor wetenschappers. Wat verder aanspreekt is dat een instrument dat in zo’n onderzoek ontwikkeld wordt, via Metrisquare later uit kan groeien tot een nieuwe meetinstrument dat ook klinisch ingezet kan worden. Metrisquare is hierbij enabling technology voor het valoriseren van onderzoek. Dit draagt bij aan de kans op het verkrijgen van subsidie voor onderzoek.

Testen op visuele perceptie

 

Visuo-spatieel Neglect Testbatterij

Deze testbatterij werd ontwikkeld in het kader van het PhD-onderzoek door Nathalie Vaes, Universiteit Gent.

DiaNAH Testbatterij

In 30 minuten screenen op visuele perceptie.

Ontwikkeling van een testbatterij voor visuele perceptie. Hoe verloopt zo’n proces?

 Apr 28, 2020 | Blog

Vandaag de dag is de DiaNAH testbatterij al geïmplementeerd bij meer dan vijftien revalidatiecentra van Koninklijke Visio. Met deze testbatterij, ontwikkeld tussen 2013 en 2015, screent Visio patiënten in korte tijd op visuele perceptie. Visuele perceptiestoornissen worden in kaart gebracht met behulp van neuropsychologisch onderzoek…