< Terug naar het testoverzicht

Stroop Kleur Woord test (SCWT)

De Stroop Kleur Woord Test meet cognitieve controle en verwerkingssnelheid door de kleur van woorden te benoemen, waarbij kleuren en woorden conflicteren.

The Stroop Color-Word Test

U

Evalueren van cognitieve flexibiliteit, verwerkingssnelheid en selectieve aandacht

24 – 81 jaar

j

Neuropsychologische test

Nederlandstalig

Auteurs: Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J.

p

Jaar van uitgave: 2006

Digitaal afnemen in DigiDiag

Met de Stroop Kleur Woord Test (SCWT) kan gemeten worden meten hoe snel en nauwkeurig iemand reageert op stimuli die conflicterende informatie bevatten, zoals het benoemen van de kleur van de inkt waarin een woord is geschreven in plaats van het lezen van het woord zelf. De test kan inzicht geven in de executieve functies en het vermogen van een persoon om cognitieve conflicten op te lossen.

De test bestaat uit drie kaarten. De eerste kaart dient als meetinstrument voor psychomotorische snelheid en aandacht, waarbij de proefpersoon hardop woorden in verschillende kleuren moet voorlezen. Op de tweede kaart staan gekleurde blokken, en de proefpersoon moet de kleur van elk blok hardop benoemen. De derde kaart, de kleurwoordenkaart, toont woorden die in een andere kleur zijn gedrukt dan het geschreven woord zelf. Het doel hierbij is dat de proefpersoon de automatische respons onderdrukt: inhibitie.

Volgens Franzen, Tishelman, Sharp en Friedman (1987) heeft deze test een hoge test-hertest betrouwbaarheid (r= .83 voor de woordenkaart, r= .74 voor de kleurkaart, r= .67 voor de kleurwoordenkaart).

De normgegevens voor de Stroop Color-Word Test (SCWT) omvatten een grote steekproef van 1,856 cognitief gescreende, gezonde Nederlandstalige deelnemers in de leeftijd van 24 tot 81 jaar. De normatieve gegevens zijn gestratificeerd op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau om een nauwkeurige vergelijking mogelijk te maken. Het onderzoek naar de validiteit van de digitale afname van de CST werd uitgevoerd door Schreurs et al. (2017), met 72 deelnemers geworven uit geheugenklinieken van MUMC en AMC, hoofdzakelijk patiënten met geheugenklachten. onderzoek ondersteunt de validiteit van geautomatiseerde beoordelingen in een populatie van patiënten van geheugenklinieken.

Bij vergelijking van de prestaties tussen de papier-en-potlood en digitale afname zijn geen significante verschillen op de cognitieve taken gevonden.

Toepassing in Metrisquare

Met DigiDiag kan de SCWT digitaal worden afgenomen. Het programma berekent automatisch de score volgens de juiste normen en levert een gedetailleerd rapport.

Deze test is door Metrisquare B.V. te Sittard vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze test is auteursrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is niet toegestaan. Aan de uitkomsten van de test kunnen geen rechten worden ontleend.

Bronnen

Schreurs, S., in de Braek, D., Vaessen, B., van Twillert, B., Rozendaal, N., Stapert, S., & Ponds, R. (2016). Tap into the future: Computerized cognitive assessment in a memory clinic. The Clinical Neuropsychologist.

Van der Elst, W., Van Boxtel, M. P. J., Van Breukelen, G. J. P., & Jolles, J. (2006). The Stroop Color-Word Test: Influence of Age, Sex, and Education; and Normative Data for a Large Sample Across the Adult Age Range.  Assessment, 12(1), 62-79. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1073191105283427 

Wil je papieren tests digitaal afnemen en/of scoren?

Bekijk RSP

Wil je neuropsychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag