DIS-Q

De DIS-Q meet de mate van dissociatie

Adolescenten en volwassenen
18 – ∞ jaar

j

Vragenlijst met 63 items

Nederlandstalig

Digitaal scoren & digitaal afnemen

Auteurs: J. Vanderlinden, R. Van Dyck, H. Vertommen & W. Vandereycken

p

Jaar van uitgave: 1993

Klik hier voor de actuele licentiekosten

De Dissociation Questionnaire (DIS-Q) is een zelfbeoordelingsvragenlijst. Het doel ervan is om te bepalen in hoeverre 63 verschillende uitspraken op een persoon van toepassing zijn. De respondenten geven hun antwoorden op een Likertschaal, variërend van 1 (‘helemaal niet’) tot 5 (‘heel erg’). De DIS-Q-score wordt berekend door de totaalscore (die varieert van 63 tot 315) te delen door het aantal vragen (63), wat resulteert in een score die kan variëren van 1 tot 5. Een DIS-Q-score die gelijk is aan of hoger is dan het afkappunt van 2,5 suggereert een verhoogde kans op dissociatieve symptomen.

Naast de 63 items bevat de DIS-Q ook vragen over leeftijd, geslacht, demografische status en opleidingsniveau van de respondent. Bovendien wordt er gevraagd naar “ernstig belastende, levensbedreigende of traumatische gebeurtenissen in het persoonlijke leven.” Deze gebeurtenissen kunnen nader gespecificeerd worden aan de hand van verschillende keuzemogelijkheden, waaronder ernstig lichamelijk letsel, oorlogssituaties, seksuele mishandeling, emotionele mishandeling, incest en andere traumatische ervaringen.

De DIS-Q bestaat uit vier subschalen om verschillende aspecten van dissociatie te meten:

  1. Identiteitsverwarring en identiteitsfragmentering.
  2. Verlies van controle over gedrag, gedachten en gevoelens.
  3. Amnesie.
  4. Verhoogde concentratie.

Deze subschalen bieden een gedetailleerder inzicht in de aard van dissociatieve symptomen die mogelijk bij een persoon aanwezig zijn.

Toepassing in RSP

Je kunt de DIS-Q digitaal afnemen en scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Wil je paper-and-pencil tests digitaal scoren?

Bekijk RSP

Wil je (neuro)psychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag

NOSI

De NOSI is een meetinstrument waarmee de stressbeleving kan worden vastgesteld van ouders tijdens het opvoeden van hun kind. De vragenlijst is geschikt voor ouders van kinderen van 2 t/m 13 jaar. 

0 – ∞ jaar

j

Vragenlijst met 123 items

Nederlandstalig

Digitaal scoren & digitaal afnemen

Auteurs: A. de Brock, J. Gerris & A. Vermulst

Uitgever: Pearson Assessment & Information B.V.

p

Jaar van uitgave: 1992

Klik hier voor de actuele licentiekosten

De Nijmeegse Ouderlijke Stress Index is een breed ingezet instrument binnen de jeugdzorg voor het diagnosticeren van gezinssituaties. Het biedt hulpverleners de mogelijkheid om te onderzoeken welke factoren in de opvoedingssituatie stress kunnen veroorzaken bij ouders.

De NOSI bestaat uit 123 items, verdeeld over 13 categorieën, namelijk Competentie, Rolrestricties, Gehechtheid, Depressie, Gezondheid, Sociale Isolatie, Huwelijksrelatie, Aanpassing, Stemming, Afleidbaarheid, Veeleisendheid, Positieve bekrachtiging en Acceptatie. Deze test kan toegepast worden bij ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 13 jaar.

Toepassing in RSP

Je kunt de NOSI digitaal afnemen en scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Wil je paper-and-pencil tests digitaal scoren?

Bekijk RSP

Wil je (neuro)psychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag