Digitaal testen op afstand haalbaar?

Binnenkort beschikbaar: remote testen via DigiDiagweb

Nu de behoefte voor testen op afstand stijgt, krijgen we suggesties binnen over testen die mogelijk daarvoor geschikt zijn. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de inzetbaarheid voor dit zogenaamde remote testen.

Welke testen ervoor beschikbaar zijn gemaakt, komen binnenkort online. Als er in de tussentijd suggesties zijn over geschikte testen kun je deze mailen naar contact@digidiag.nl 

Het testen gebeurt via een internetverbinding, daarbij maakt het dus niet uit of de proefpersoon aan de andere kant van de ruimte zit of thuis is.

Er komt een split-screen principe; de test wordt door de proefleider bestuurd en de cliënt wordt uitgenodigd via een link met anonieme code naar deze beveiligde website. De cliënt krijgt hier stimuli te zien en kan zelfstandig responsen geven. De proefleider ziet deze real-time. Data worden automatisch en veilig opgeslagen zodat er eenvoudig rapporten van gemaakt kunnen worden.

Voor meer informatie over remote testen kun je contact opnemen.

Visualisatie beschikbare test DigiDiagweb

Sport: Testonderzoek met Marc Hendriks

Studenten Marc Hendriks starten onderzoek voor tests voor professionele sporters.

Tot onze grote eer zijn Anne Wilms en Ben Vaessen in maart 2020 gestart met werken aan de testbatterij waarmee sporters snel en effectief gescreend kunnen worden op eventuele concussie, bijvoorbeeld na een val of stoot op het hoofd.

Na heel wat denk- en ontwikkelwerk met Marc maken we vandaag kennis met drie studenten die het onderzoek naar de tests voortzetten. De tests zijn voor professionele sporters ontwikkeld en we verwachten dat we onze dataset van gezonde proefpersonen snel uit kunnen breiden: op de universiteit immers geen te kort aan proefpersonen in de betreffende leeftijdscategorie. 

Onderzoek naar normering en validatie van tests voor sportgerelateerd hersenletsel. Wil je mee werken met dit of vergelijkbaar onderzoek? Of wil je meer weten over de tests?

Bel of mail ons! of 085 130 67 62

Nora Kolbe (links), Lukas Weinert, (linksboven), Anne Wilms (rechtsboven), Angus Ritz Rahman (rechts).