BDI-II-NL-R

Meet algehele ernst van depressieve symptomen volgens de DSM

13 – ∞ jaar

j

Zelfrapportage vragenlijst met 21 items

Nederlandstalig

Digitaal scoren & digitaal afnemen

Auteurs: A.J.W. van der Does, A.T. Beck

Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.

p

Jaar van uitgave: 2016

Klik hier voor de actuele licentiekosten

De Beck Depression Inventory (BDI) is een lang bestaand en veelgebruikt instrument om de ernst van depressieve symptomen te meten. De Nederlandse bewerking van de tweede editie (BDI-II-NL), gepubliceerd in 2002, is herzien vanwege nieuwe gegevens over het instrument. De herziening richtte zich voornamelijk op hoofdstukken 3 en 4, die werden aangepast vanwege verouderd onderzoek. Hoofdstuk 1 beschrijft de geschiedenis van BDI, hoofdstuk 2 behandelt afname en scoring, inclusief digitale methoden. Hoofdstuk 5 is nieuw en omvat een samenvatting van recent psychometrisch onderzoek met BDI-II in verschillende landen.

BDI-II bestaat uit 21 items en meet depressieve symptomen bij volwassenen en adolescenten. Het instrument volgt de diagnostische criteria van depressieve stoornissen volgens DSM-IV, DSM-5 en ICD-10. BDI-II is geen diagnostisch instrument, maar beoordeelt de ernst van depressieve symptomen. De vragenlijst omvat cognitieve, affectieve, somatische en vegetatieve symptomen. De totaalscore geeft de algehele ernst van depressie aan, variërend van minimaal tot ernstig.

Factoranalyse ondersteunt het gebruik van de totaalscore als ernstindex. Beperkte ondersteuning is er voor modellen met twee en drie subschalen. De herziene versie is genormeerd op basis van recent Nederlands onderzoek met representatieve steekproeven uit de bevolking en patiënten met stemmingsstoornissen. Afkappunten uit eerdere handleidingen tonen hoge sensitiviteit en specificiteit, en T-scores en percentielen zijn beschikbaar voor vergelijking met normgroepen. Online afname en scoring van BDI-II-NL-R bieden toegang tot deze gegevens.

Toepassing in Metrisquare

Je kunt de BDI-II-NL-R digitaal afnemen en scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Wil je paper-and-pencil tests digitaal scoren?

Bekijk RSP

Wil je (neuro)psychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag

GKS-II

Vragenlijst voor het in kaart brengen van een aantal belangrijke aspecten van het gezinsfunctioneren

11 – ∞ jaar

j

Vragenlijst met 77 items

Nederlandstalig

Digitaal scoren & digitaal afnemen

Auteurs: J. Jansma & R. de Coole

Uitgever: Pearson Assessment & Information B.V.

p

Jaar van uitgave: 1996

Klik hier voor de actuele licentiekosten

De Gezinsklimaatschaal (GKS-II) geeft inzicht in het sociale klimaat van het gezin en belangrijke aspecten van het gezinsfunctioneren. De GKS kan worden ingevuld door alle gezinsleden vanaf 11 jaar. De GKS-II bevat 77 items die zijn onderverdeeld in 7 schalen:

– Cohesie
– Expressiviteit
– Conflict
– Organisatie
– Controle
– Normen
– Sociale oriëntatie

Toepassing in Metrisquare

Je kunt de GKS-II digitaal afnemen en scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Wil je paper-and-pencil tests digitaal scoren?

Bekijk RSP

Wil je (neuro)psychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag

YSQ-S3

Brengt onaangepaste of disfunctionele schema’s in kaart

 18 – ∞ jaar

j

Zelfrapportage vragenlijst met 90 items

Nederlandstalig

Digitaal scoren & digitaal afnemen

Auteurs: Marleen Rijkeboer, et al.

p

Jaar van uitgave: 2020

Klik hier voor de actuele licentiekosten

De Young Schema Questionnaire Short Form 3 (YSQ-S3) brengt onaangepaste of disfunctionele schema’s in kaart. De schalen vertegenwoordigen elk achttien cognitieve schema’s en wordt door middel van 90 items gemeten. Vroege Maladaptieve Schema’s, zoals gemeten met de Young Schema Questionnaire (YSQ), worden voorgesteld als de onderliggende oorzaak van verschillende psychische gezondheidsproblemen, met name persoonlijkheidsstoornissen. 

Toepassing in Metrisquare

Je kunt de YSQ-S3 digitaal afnemen en scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Wil je paper-and-pencil tests digitaal scoren?

Bekijk RSP

Wil je (neuro)psychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag

ERT

Meetinstrument om de perceptie van gezichtsuitdrukkingen te beoordelen

18 – 88 jaar

j

Geautomatiseerde taak 

Nederlandstalig

Digitaal afnemen

Auteurs: Barbara Montagne, Roy Kessels, David Perrett and Edward de Haan

Uitgever: Metrisquare B.V.

p

Jaar van uitgave: 2020

Klik hier voor de actuele licentiekosten

De taak toont vervormde gezichtsuitdrukkingen die geleidelijk in intensiteit toenemen. De deelnemer of patiënt moet na elke vervorming aangeven welke emotie wordt getoond via meerkeuzevragen. De administratie duurt ongeveer 10 minuten. Op regressie gebaseerde normen zijn beschikbaar op basis van een steekproef van 418 gezonde deelnemers uit Australië, Nederland, Ierland en Duitsland in de leeftijd van 8-88 jaar.

Gegevens van individuele deelnemers worden op het niveau van elke proef opgeslagen voor onderzoeksdoeleinden, maar er wordt ook een geaggregeerd PDF-rapport gegenereerd per individu, waarin de prestaties van de individuele deelnemer worden weergegeven als percentiel voor elke emotie en de totaalscore.

De ERT is gevalideerd in verschillende patiëntengroepen, waaronder beroerte, stoornissen in het autismespectrum, neurochirurgische patiënten, traumatisch hersenletsel, PTSS, de ziekte van Huntington, Noonan- en Turner-syndroom, FTD, het syndroom van Korsakoff, MCI en de ziekte van Alzheimer. Instructies en interface zijn beschikbaar in verschillende talen, waaronder Engels, Nederlands, Duits en Portugees.

Kessels, R.P.C., Montagne, B., Hendriks, A.W., Perrett, D.I, & De Haan, E.H.F. (2014). Evaluatie van de perceptie van vervormde gezichtsuitdrukkingen met behulp van de Emotion Recognition Task (ERT): Normatieve gegevens van gezonde deelnemers van 8-75 jaar. Journal of Neuropsychology, 8, 75-93.

group photo of the ERT authors; Barbara Montagne, Roy Kessels, Edward de Haan and David Perrett

Toepassing in Metrisquare

Je kunt de ERT digitaal afnemen met DigiDiag. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Wil je paper-and-pencil tests digitaal scoren?

Bekijk RSP

Wil je (neuro)psychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag

UCL-R

Meetinstrument voor de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen

Adolescenten
14 – 68 jaar

j

Zelfrapportage vragenlijst met 47 items

Nederlandstalig

Digitaal scoren & digitaal afnemen

Auteurs: Dr. Paul J.G. Schreurs, Drs. Gerard van de Willige †

Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.

p

Jaar van uitgave: 2023

Klik hier voor de actuele licentiekosten

De UCL-R is de herziene versie van de UCL en meet copinggedrag bij belastende situaties en gebeurtenissen. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. De UCLR vragenlijst bestaat uit 47 items verdeeld over 6 schalen:

– Actief aanpakken
– Sociale steun zoeken
– Negatieve emoties uiten
– Afleiding zoeken
– Passief/Vermijden
– Optimisme

Alle items worden beoordeeld op een vierpuntsschaal: zelden of niet, soms, vaak en zeer vaak. De normen zijn gebaseerd op een representatieve en gestratificeerde steekproef van 1259 deelnemers. Er zijn normen voor mannen en vrouwen en voor 3 leeftijdsgroepen: 14:0 – 24:11 jaar, 25:0 – 44:11 jaar en 45:0 – 67:11 jaar. Data verzameld in 2021-2023.

In deze editie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de UCL-R opnieuw genormeerd, zijn verouderd en spreekwoordelijk taalgebruik verwijderd, en de items opnieuw geformuleerd in de ik-vorm. Dankzij deze verbeteringen zijn de psychometrische kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en aansluiting van de test op de belevingswereld van cliënten weer optimaal.

Toepassing in Metrisquare

Je kunt de UCL-R digitaal afnemen en scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Wil je paper-and-pencil tests digitaal scoren?

Bekijk RSP

Wil je (neuro)psychologische tests digitaal afnemen?

Bekijk DigiDiag