De zorg toegankelijk maken met behulp van Remote Testing

De zorg toegankelijk maken met behulp van Remote Testing

De zorg toegankelijk maken met behulp van Remote Testing

GGZ Centraal en Metrisquare hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de digitale afname van een neuropsychologisch onderzoek (NPO), op afstand en onder supervisie, iets wat tot op heden nog niet mogelijk is. Anne Riswick heeft, onder leiding van dr. Barbara Montagne, een proof-of-concept studie gedaan om te kijken of een dergelijke afname haalbaar en bruikbaar is. Deze manier van NPO, bekend als Remote Testing, draagt bij aan de toegankelijkheid van de zorg doordat het de diagnosticus de gelegenheid biedt om cliënten te kunnen beoordelen die om diverse redenen niet in staat zijn om naar een gezondheidscentrum te komen.

Tijdens de COVID-19 pandemie was er een enorme vraag naar het afnemen van neuropsychologische taken op afstand. Sommige taken konden digitaal en op afstand afgenomen worden, maar voor veel taken was afname op afstand, digitaal en onder begeleiding nog geen mogelijkheid. Dit terwijl deze vorm van afname vele voordelen biedt: het stelt psychologen in de gelegenheid neuropsychologische taken af te nemen bij cliënten die niet in staat zijn om naar een gezondheidscentrum te komen. Dit kan de diagnostische zorg in de toekomst niet alleen toegankelijker maken in geval van een nieuwe lockdown, maar biedt ook mogelijkheden in gevallen zoals mobiliteitsproblemen of ernstige vermoeidheid. Het biedt ook flexibiliteit binnen de zorg doordat collega’s op andere locaties kunnen bijspringen. Bovendien is de kans op fouten kleiner door een automatische rapportage van de testscores. Dit leidt tot accurate scores en bespaart tijd. Daarnaast zijn er mogelijk ook beperkingen van deze vorm van afname. Beide kanten wilden we in kaart brengen.

Remote Testing met ouderen

Samen met ouderen digitaliseren

Het betreft een proof-of-concept opzet waarbij meerdere keren is getest of een dergelijke opzet haalbaar en bruikbaar is in de dagelijkse praktijk van de diagnosticus. De verschillende testrondes bestonden uit het testen van de testomgeving op collega psychologen, gezonde volwassenen en in de laatste fase, bij de beoogde doelgroep ouderen in behandeling binnen de psychiatrie. In elke ronde is de cyclus van testen, informatie ophalen en verbeteringen doorvoeren doorlopen. De testbatterij bestond uit de volgende tests: 15-woorden test, Stroop Color Word Test, Trail Making Test, Block Tapping Test en de Tower of London.

 De haalbaarheidsvraag was of het technisch mogelijk is om een tool en procedure te ontwikkelen die afname op afstand en onder begeleiding mogelijk maakt. Daarnaast was er de vraag of de beoogde doelgroep in staat is om hiervan gebruik te maken. Tevens werd er gekeken naar welke facetten van digitale afname in acht genomen dienen te worden wanneer dit vergeleken wordt met een klassieke paper-and-pencil afname.

Bij de gezonde controles blijkt de digitale testafname erg toegankelijk en gebruiksvriendelijk. De resultaten, hoewel gebaseerd op een klein aantal proefpersonen, zijn ondersteunend voor het idee dat ouderen in staat zijn de neuropsychologische taken uit te voeren mits ze enige ondersteuning krijgen bij het opzetten van een videoverbinding met de testleider. De proefpersonen geven aan dat digitale testafname een goed alternatief kan vormen voor de klassieke paper-and-pencil afname op locatie.

Hoe gaat het nu verder?

De resultaten van de proof-of-concept studie laten zien dat het zinvol is om Remote Testing verder te onderzoeken. Naast het feit dat de testbatterij verder uitgebreid moet worden, is er onderzoek nodig naar de normering van deze afname ten opzichte van paper-and-pencil afname. Het doel is om een tool te ontwikkelen die breed ingezet kan worden in de klinische praktijk.

Ontwikkeling van digitale psychologische tests vraagt altijd om verder wetenschappelijk onderzoek. Bij interesse voor clinical trials, normonderzoek en validiteitsstudies kun je contact opnemen via contact@metrisquare.com.

Riswick, Anne. (2022). Remote and digital assessment of concept shifting: A comparison between the Trail Making Test and Concept Shifting Test [Master’s thesis, Leiden University]. Leiden University Student Repository https://hdl.handle.net/1887/3505187Beschikbaar op aanvraag.

Gepubliceerd op 16 januari 2023

Uitbreiding aanbod tests, nieuwe normen RSP en opinies over digitale diagnostiek

Uitbreiding aanbod tests, nieuwe normen RSP en opinies over digitale diagnostiek

In dit proTEST:
  • Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test beschikbaar
  • Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ
  • Toekomst van proctored digitale diagnostiek op afstand

Taal- en communicatiestoornissen: nieuwe test

Uitbreiding testaanbod voor cognitieve communicatieproblemen

Metrisquare biedt tests voor logopedische diagnostiek bij kind en jeugd, volwassenen en ouderen. Het aanbod wordt uitgebreid met de CELF-5-NL. Daarnaast zijn er communicatievriendelijke testen voor mensen met afasie en dysfagie beschikbaar.

Digitaal afnemen en scoren van de CELF-5-NL
De CELF-5-NL is een individueel af te nemen instrument voor de identificatie, diagnose en follow-up van taal- en communicatiestoornissen bij kinderen en adolescenten in een leeftijd van 5-18 jaar. De CELF-5-NL is uitgegeven door Pearson Clinical en bevat herziene subsets waar nodig inhoudelijk aangepast. De CELF-5-NL bevat nieuwe up-to-date normen en is beschikbaar voor digitale afname via DigiDiag. De paper-and-pencil versie kan gescoord worden in het Roermond Score Programma.

Alexithymie meten: nieuwe normen BVAQ

Lars de Vroege et al. ontwikkelden nieuwe normen voor de BVAQ onder 974 proefpersonen

De Bermond-Vorst Alexithymie Questionaire is in 2001 ontwikkeld door Bob Bermond en Harrie Vorst om alexithymie te meten. Deze vragenlijst bevat vijf subschalen: emotionaliseren, fantaseren, verbaliseren, identificeren en analyseren welke ook geacht worden op een hogere dimensie van alexithymie te scoren, namelijk affectieve en cognitieve alexithymie.

Eerder validatie-onderzoek is voornamelijk onder grote groepen studenten verricht. Recent validatie-onderzoek naar de BVAQ onder 974 mensen uit de algemene Nederlandse populatie (De Vroege et al., 2018) wees uit dat deze hogere dimensies niet gerepliceerd konden worden. Om deze reden wordt geadviseerd om de vijf eerder genoemde subschalen te gebruiken ten behoeve van diagnostiek naar alexithymie.

De normen uit de studie van De Vroege et al. (2018) zijn verwerkt in het Roermond Score Programma en zijn vanaf december 2020 beschikbaar voor iedereen die gebruik maakt van deze test. Zelf nieuwe normen voor digitale scoring aanleveren? Dat kan. Deze bouwen wij gratis in.

remote_testing

Toekomst van proctored digitale diagnostiek
Opinies over het begeleid afnemen van neuropsychologische tests op afstand

Sinds de maatregelen omtrent COVID-19 zijn er nieuwe uitdagingen in de psychodiagnostiek. Bij Metrisquare hebben we diverse verzoeken gekregen tot het aanbieden van neuropsychologische tests die op afstand, begeleid kunnen worden afgenomen. Om interesse en gebruik te kaderen vroegen we potentiële gebruikers uit de gezondsheidszorg naar hun opinie middels zes korte vragen.

De vragenlijst is verspreid via social media en heeft zowel GZ- en klinisch psychologen bereikt als basispsychologen en psychodiagnostisch werkers.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft (69,0%) aangeeft dat hun organisatie open staat voor nieuwe oplossingen in psychodiagnostiek in tijden van Covid-19. 12,0% van de respondenten laat het antwoord in het midden. 19,0% geeft aan dat hun organisatie minder of niet open staat voor zulke oplossingen.

De door respondenten beoogde toepassing van het het systeem voor het aanbieden van tests op afstand is verdeeld:

remote_testing

63,4% van de respondenten reageert neutraal of zegt open te staan voor het inzetten van het product ook al is er maar beperkt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. 36,6% heeft er op die manier weinig tot geen vertrouwen in.

Deze manier van testafname inzetten wanneer er geen beperkende maatregelen meer gelden?
Op de vraag of gebruikers het product nog zouden inzetten na de Covid-19 crisis waren meerdere antwoorden mogelijk. De mogelijkheid het product in te zetten wanneer een cliënt dit prettig vindt krijgt 50% van de stemmen, bijvoorbeeld omdat de cliënt op de gewenste dag niet naar locatie zou kunnen komen of om welke andere (niet Covid-19 gerelateerde) reden dan ook.

Van de 42 respondenten was 59,5% basispsycholoog of psychodiagnostisch medewerker en 40,5% GZ-psycholoog of Klinisch (neuro-)psycholoog.

Graag de vragen nog eens lezen? Dat kan via deze link. Benieuwd naar de volledige resultaten? Neem contact met ons op. Graag zelf (uitgebreid) reageren over dit onderwerp? Dat kan volledig anoniem via deze link.