15-WT A/B

Individuele verbale geheugentest voor het meten van het episodische verbale geheugen

Adolescenten en volwassenen
14 – 76 jaar

j

Geheugentests

Nederlandstalig

Digitaal scoren

Auteurs: Saan, R.J., & Deelman, B.G. (1986). 

Uitgever: UMCG

p

Jaar van uitgave: 1964

De 15-Woorden Test is een korte test die objectief is ontworpen om de retentie van auditief materiaal over een langere periode te meten. De test bestaat uit twee versies, namelijk de 15WT A en 15WT B.

Bij de 15WT A worden 15 woorden voorgelezen die gemakkelijk een visueel beeld oproepen (image vorm). In tegenstelling hiermee bestaat de 15WT B uit 15 woorden die moeilijk een visueel beeld oproepen (no-image vorm). Beide versies bevatten woorden die niet gemakkelijk met elkaar worden geassocieerd.

De test wordt afgenomen door middel van het afspelen van een cassettebandje of het voorlezen door de proefleider. De testnemer luistert naar de woorden en moet ze proberen te onthouden en vervolgens reproduceren. Deze taak wordt vier keer herhaald voor beide versies van de test. Na een interval van 15-20 minuten wordt de taak opnieuw uitgevoerd (delayed recall).

Bij het scoren van de resultaten worden de goede, foute, dubbele en herhaalde woorden geteld en per categorie bij elkaar opgeteld. Er is een normering opgesteld voor de maten ’totaal aantal goed’, ’totaal aantal goed bij recall’ en ‘fouten’, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en opleiding van de testnemers.

Om te bepalen hoe iemand presteert ten opzichte van de voorspelde waarde, wordt gebruik gemaakt van een regressieformule. Op die manier kan worden vastgesteld of iemand beter of slechter scoort dan verwacht, op basis van hun leeftijd en opleidingsniveau.

Toepassing in RSP

Je kunt de 15-Woorden Test digitaal scoren met RSP. Het programma berekent vervolgens automatisch de score met de juiste normen. Je ontvangt een detailrapport als pdf-bestand.

Heb je RSP Compleet? Dan ontvang je een conceptrapportage als Word-bestand met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Deze gedigitaliseerde test is door Metrisquare ingebouwd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Bekijk RSP

Bekijk DigiDiag